Galerija

Maģistra studiju programmu „Matemātikas un informātikas didaktika”, „Informācijas tehnoloģija” un „Vadības zinības” studentu izlaidums 27.01.2012.