Galerija

Nepilna laika bakalaura studiju programmu „Biznesa un organizāciju vadība”, „Kultūras vadība” un „Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldības un inženierija” studentu izlaidums 27.01.2012.