Galerija

Neklātienes bakalaura studiju programmas "Skolotājs" apakšvirzienu - "Vēstures un sociālo zinību skolotājs", "Speciālās izglītības skolotājs" un "Pirmsskolas izglītības skolotājs" studentu izlaidums 13.01.2012.