Galerija

Neklātienes bakalaura studiju programmu "Sociālais pedagogs" un "Sociālais darbinieks" studentu izlaidums 13.01.2012.