Galerija

Simonas Sofijas Valkes vieslekcija "Apgaismības dižgars Voltērs un Mitauische Zeitung"