Galerija

Studiju programmu "Pamatizglītības skolotājs", "Datorzinātnes"un "Matemātika" izlaidums 17.06.2010.