Nav noteikts

Atpakaļ
06.02.2019

Brexit un Erasmus+ augstākajā izglītībā

2019. gada 30. janvārī Eiropas Komisija izdevusi priekšlikumu ''Erasmus+ ārkārtas pasākumu regula'' (Erasmus+ Contingency Regulation), kas saistīts ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības.

Šī regula paredz, ka Lielbritānijā īstenojamās mobilitātes, kas uzsāktas pirms 2019. gada 30. marta, ir realizējamas pilnā apmērā. Sākot ar 30. martu došanās uz Lielbritāniju studentu, docētāju un darbinieku mobilitātē vairs nebūs iespējama.

Ar "Erasmus+ ārkārtas pasākumu regulu" iepazīties iespējams šeit.