Nav noteikts

Atpakaļ
08.01.2018

Iespēja pieteikties Čehijas valdības stipendijām čehu valodas vasaras kursiem

Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes lietu un fiziskās audzināšanas ministrija piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam trīs stipendijas dalībai čehu valodas un kultūras vasaras kursos 2018. gada vasarā. Pieteikšanās notiek līdz 2018. gada 9. martam.

Piedāvājums:

 • Divas stipendijas dalībai Prāgas Kārļa universitātes organizētajos kursos Prāgā (notiks no 2018. gada 27. jūlija līdz 24. augustam).
 • Viena stipendija Rietumbohēmijas Universitātes organizētajos kursos Pilzenē (notiks no 2018. gada 9. līdz 27. jūlijam).

Informācija par abām vasaras skolām atrodama Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas mājaslapā

Ieinteresētajiem kandidātiem Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) divos eksemplāros jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pieteikuma veidlapa
  • abām vasaras skolām viena un tā pati;
  • jāizpildīta elektroniski datorrakstā, jāizdrukā un jāpievieno dokumentiem.
 • CV un motivācijas vēstule angļu valodā.
 • Viena ieteikuma vēstule no pasniedzēja angļu valodā.
 • Augstskolas izdota izziņa par kandidāta statusu (students, norādot arī studiju programmu un kursu, pasniedzējs vai pētnieks).


Stipendija sedz izdevumus par mācībām, apmešanos, ēdināšanu un ekskursijām, kuras organizē kursus rīkojošā augstskola. Netiek izmaksāta kabatas nauda un segti transporta izdevumi uz Čehiju un atpakaļ. Vēlams noslēgt ceļojuma apdrošināšanu.

Ja uz šīm trim stipendiju pieteiksies vairāk interesentu nekā trīs, VIAA vērtēšanas komisija rīkos pārrunas ar kandidātiem. Laiks, kad tās norisināsies, tiks paziņots katram kandidātam individuāli.

Stipendiju kandidātus VIAA vērtēšanas komisija vērtēs pēc šādiem kritērijiem:

 • kandidāta motivācija;
 • līdzšinējā pieredze ar Čehiju un čehu valodu saistītās jomās;
 • kandidāta statuss (priekšroka studentiem);
 • individuālo pārrunu rezultāts (ja pārrunas tiks rīkotas).

Piesakoties stipendijai, iesniegumi jāiesniedz līdz 2018. gada 9. martam VIAA, Vaļņu ielā 1, sekretārēm 5. stāvā vai vecākajai speciālistei Aijai Jakovičai 6. stāvā, Rīga, LV-1050.

Papildu informācija: 
tālr. 67814331
e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv