Nav noteikts

Atpakaļ
29.12.2017

Iespēja pieteikties Ungārijas valsts stipendijām

Ungārijas fonds Tempus Public Foundation aicina pieteikties Ungārijas valsts stipendijām, lai studētu vai veiktu pētniecības darbu Ungārijas augstskolās. Pieteikšanās termiņš – 2018. gada 30. janvāris (pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu, un pētniecība) un 28.februāris (īslaicīgas studijas).

2018./2019. akadēmiskajā gadā piedāvātās iespējas:
1) īslaicīgas studijas
• bakalaura vai maģistra, vai doktora studijas. Kandidātam pieteikšanās laikā ir jābūt studentam Latvijas augstskolā un pabeigušam vismaz vienu studiju semestri attiecīgajā studiju programmā. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 3–10 mēneši.
Doktora studiju stipendijas kandidātam pieteikšanās laikā jābūt doktorantūras studentam Latvijas augstskolā. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 1–10 mēneši. 
Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

2) pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu
• bakalaura, maģistra vai doktora pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu. 
Jāiztur iestājeksāmeni Ungārijas augstskolā. Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

3) pētniecība (īslaicīga pētniecība – 3–29 dienas, garāks pētniecības periods – 1– 10 mēneši). Kandidātiem nepieciešams vismaz maģistra grāds. Doktorantūras studenti uz šo stipendiju nevar pieteikties, viņiem jāpiesakās uz īslaicīgām studijām.

Iesniedzamo dokumentu saraksts un papildu informācija Ungārijas fonda Tempus Public Foundation mājaslapā. 

Latvijas kandidātiem nepieciešama Valsts izglītības attīstības aģentūras nominācijas vēstule.

Pieteikšanās kārtība:
1. Jāpiesakās tikai tiešsaistē interneta vietnē www.scholarship.hu. Uzsākot pieteikšanos tiešsaistē, ir jāieskenē visi prasītie dokumenti, jo tie būs jāpievieno iesniegumam. Vispirms jāizlasa norādījumi par pieteikšanos tiešsaistē Online Application Guide, kas atrodami http://www.tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants.
2. Pilns dokumentu komplekts papīra formā līdz 10.martam jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050 (tālr. 67814331; e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv). Aģentūra dokumentus izskatīs un, ja kandidāts atbildīs visām stipendijas piedāvātāju prasībām, nosūtīs Ungārijas fondam Tempus Public Foundation nominācijas vēstuli.

Piezīme. Pieteikšanās Ungārijas valsts stipendijām dalībai ungāru valodas vasaras skolās tiks izsludināta 2018.gada janvārī.

Kontaktpersona:

Ungārijas fondā Tempus Public Foundation: 
Ms Eszter Judit Ács
E-pasts: eszter.acs@tpf.hu  

Informācija ievietota, pamatojoties uz Ungārijas fonda Tempus Public Foundation 2017.gada 15.novembra elektronisko vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.