Nav noteikts

Atpakaļ
10.10.2016

LiepU personāls aicināts pieteikties personāla mobilitātēm uz Serbiju

Liepājas Universitāte ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) ir noslēgusi Erasmus+ līgumu (Nr. 2016-1-LV01-KA107-022601), kas paredz Liepājas Universitātes personālam Erasmus+ ietvaros 2016./2017. akadēmiskajā gadā doties uz Serbiju, kas nav Erasmus+ programmas dalībvalsts, kā arī uzņemt LiepU studentus un personālu no šīs partneraugtskolas.


Jāpiebilst, ka iegūtās mobilitātes nav nejaušība, jo, lai iegūtu jaunus sadarbības partnerus un veidotu kontaktus Rietumbalkānu reģionā, Liepājas Universitātes studiju prorektore Māra Zeltiņa pagājušā gada novembrī piedalījās Erasmus+ programmas ietvaros organizētajā seminārā Belgradas pilsētā Serbijā, kas rezultējies jau konkrētā sadarbībā ar Singidunum University, kas atrodas Belgradā (http://eng.singidunum.ac.rs/page/about-us ).


Ārzemju sakaru daļa aicina LiepU docētājus un darbiniekus iesniegt pieteikumus darbinieka vai docētāja mobilitātēm un motivāciju vēstuli angļu valodā līdz 2016. gada 20. oktobrim (218. kabinetā). Saskaņā ar noslēgto Erasmus+ sadarbības līgumu starp augstskolām, sadarbība paredzēta šādos virzienos:


  • Biznesa un organizāciju vadība
  • Informācijas tehnoloģija
  • Matemātika

 

Pieteikuma anketu docētāju mobilitātei atradīsiet ŠEIT. 

Darbinieku mobilitātei ŠEIT. 


Vairāk informāciju iegūsiet, sazinoties ar Ārzemju sakaru daļas vecāko referenti Ēriku Lauberga: erika.lauberga@liepu.lv