Projekti

Atpakaļ
Inta Kulberga, 27.06.2022

Liepājas Universitātes vadības personāla pārstāvji tiekas ar Tallinas lietišķo zinātņu universitātes kolēģiem

2022. gada 13.jūnijā Liepājas Universitātes vadības personāla pārstāvji studiju prorektore Māra Zeltiņa, finanšu un personāla direktore Jeļena Trukšāne, kvalitātes vadības sistēmas vadītāja Daiga Ercuma, VSZF dekāne Inta Kulberga un galvenā speciāliste starptautiskās sadarbības jautājumos Ērika Lauberga viesojās Tallinas lietišķo zinātņu universitātē (TTK University of Applied Sciences (TTK UAS)), Igaunijā.

Tikšanās laikā LiepU pārstāvēm bija iespēja tikties ar tādiem Tallinas lietišķo zinātņu universitātes vadības pārstāvjiem, kā akadēmiskā darba prorektoru Martti Kiisa, attīstības prorektoru Tarmo Sildeberg, studiju procesa attīstības vadītāju Ave Vilu un ERASMUS koordinatori Liisa Konsap.

LiepU pārstāves tika iepazīstinātas ar Tallinas lietišķo zinātņu universitātes ikdienā lietotajām pārvaldības sistēmām / platformām, kuras nodrošina optimālu universitātes ikdienas pārvaldību un darbību, kā, piemēram, studiju procesa organizēšanai, e-studiju organizēšanai, dokumentu vadības un grāmatvedības sistēmām, u.tml. Tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas un vizītes abās augstskolās.

Vizītes noslēgumā LiepU pārstāves apskatīja Tallinas lietišķo zinātņu universitātes atjaunoto infrastruktūru un iekārtotās laboratorijas.

LiepU un TTK UAS vadības pārstāvju tikšanās bija iespējama SAM 8.2.3.0/18/A/017 projekta "Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Universitātē" ietvaros, kurš noslēgsies 30.jūnijā.