Projekti

Atpakaļ
Dace Markus, 23.07.2021

LATVALA aktualitātes 2021. gada jūlijā

Jūlija mēnesī VPP “Latviešu valoda” 8. apakšprojekta dalībnieki savstarpējās konsultācijās un tiešsaistes semināros gatavojās XII Baltistu kongresa sekcijām un plenārsēdei. Jau sagatavoti 10 referāti par apakšprojektā veikto pētījumu rezultātiem.


VPP "Latviešu valoda" 8. apakšprojekta vadošās pētnieces publicējušas rakstu Markus D., Tauriņa A., Zīriņa T. (2021). Learning of Latvian Language in Pre-Schools in Linguistically Heterogeneous Situations. In V. Dislere (Ed.), The Proceedings of the International Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality, 14. Jelgava: LLU, 138-147. Retrieved from https://llufb.llu.lv/conference/REEP/2021/Latvia_REEP_2021_proceedings_No14_online.pdf