Projekti

Atpakaļ
LiepU, 29.06.2021

KInGS - “Kurzemes inovācijas granti studentiem”

Turpinās projekta 1.1.1.3/18/A/004 “Kurzemes inovācijas granti studentiem” jeb KInGS īstenošana Liepājas Universitātē un Ventspils Augstskolā kopā ar partneriem no Kurzemes biznesa inkubatora un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka, kā arī sadarbībā ar uzņēmējiem. Tā mērķis ir iesaistīt jauniešus reālu problēmu risināšanā, kopīgi radot jaunas inovācijas. Partnerinstitūciju pārstāvji 28. jūnijā tikās Liepājas Universitātē un sprieda par turpmāku sadarbību, iesaistoties arī otrajā projekta uzsaukuma kārtā. Iesaistīties KInGS projektā var visu līmeņu un programmu studenti, profesionālās izglītības kompetenču centru (tehnikumu) studenti, kā arī profesionālo un vispārējo vidusskolu pēdējo klašu audzēkņi visā Kurzemes reģionā.