Bibliotēka

Atpakaļ
16.04.2012

Ebrary eBooks datu bāzes izmēģinājums

Ebrary eBooks datu bāzes bezmaksas izmēģinājums no 5.aprīļa līdz 5.maijam.

http://site.ebrary.com/lib/liepaja/home.action?force=1

Tematiskās kolekcijas sekojošās nozarēs:

 Bizness un ekonomika

 Datori un IT

 Izglītība

 Inženierzinātnes & Tehnoloģijas

 Vēsture un Politikas zinātnes

 Humanitārās zinātnes

 Starpnozares, vides studijas

 Valoda, literatūra un Valodniecība

 Likumdošana, starptautiskās attiecības un valsts politika

 Dabas zinātnes

 Medicīna

 Ārstniecība un aprūpe

 Eksaktās zinātnes

 Psiholoģija un Sociālais darbs

 Reliģija un Filosofija

 Socioloģija un Antropoloģija