Bibliotēka

Atpakaļ
05.03.2012

Liepājas Universitātes bibliotēka aicina atsaukties

Liepājas Universitātes bibliotēka aicina atsaukties sarakstā esošo grāmatu potenciālos dāvinātājus vai arī pārdevējus. Mums šīs grāmatas ir ļoti nepieciešamas.


1. Tūbele, Sarmīte. Ja skolēns raksta nepareizi : (bērni ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību) - Rīga : RaKa, 2004. - 132 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka : Teorija. Pieredze. Prakse).          

ISBN 9984-15-570-6.

 

2. Rudzītis, Jānis. Literatūras mācības skolā : metod. rosinātājlīdz. esošajiem un topošajiem lit. skolot. - Rīga : RaKa, 2000. - 333 lpp.         

ISBN 9984-15-230-8.

 

3. Zālīte, Māra. Sauciet to par teātri : [lugas un dramatiskas poēmas] - Rīga : Jumava, 2001. - 520 lpp. Saturā: Pilna Māras istabiņa; Tiesa; Dzīvais ūdens; Lāčplēsis; Eža kažociņš; Meža gulbji; Kaupēn,mans mīļais!; Margarēta; Indriķa Hronika. ISBN 9984-05-386-5.

 

4. Olinss, Volijs. Par zīmolu - Rīga : Neputns, 2005 (Jelgavas tipogrāfija). - 279 lpp. : diagr., il. ; 23 cm. - Bibliogr.: 273.-274.lpp. - Oriģ. nos.: On Brand / Wally Olins, 2003.         

ISBN 9984-7296-0-5.

 

5. Makkerčers, Bobs. Kultūras tūrisms : tūrisma un kultūras mantojuma pārvaldības partnerība  - Rīga : Neputns, 2007. - XV, 280 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 239.-258. lpp., 275.-276. lpp. - Oriģ. nos.: Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management        

ISBN 978-9984-7299-9-2.

 

6. Holovejs, Dž.Kristofers. Tūrisma bizness - Rīga : J.Rozes apg., 1999. - 368 lpp. : il. 

ISBN 9984-623-76-9.

 

7. Platace, Margarita. Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi- Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2000. - 175 lpp. : il. - (Viesmīlības bibliotēka : 5). ISBN 9984-609-65-0.

 

8. Pikeringa, Pega. Personāla vadība : Kā prasmīgi motivēt darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2002. - 125 lpp.         

ISBN 9984-230-28-7.

 

9. Ābele, Inga. Akas māja - Rīga : Atēna, 1999. - 168 lpp. : portr.         

ISBN 998463521x.

 

10. Ābele, Inga. Lugas - Rīga : Atēna, 2003. - 281 lpp. Saturā: Tumšie brieži ; Dzelzszāle ; Jasmīns.          

ISBN 9984-340-57-0.

 

11. Gīrcs Klifords. Kultūru interpretācija/ Rīga: AGB, 1998.- 479 lpp.