Bibliotēka

Atpakaļ
15.02.2012

Jauna grāmatu nodošanas iekārta

Hey, hey, lasītāj!


Liepājas Universitātes bibliotēka aicina izmantot iespēju nodot bibliotēkā saņemtās grāmatas, žurnālus vai citus materiālus arī ārpus bibliotēkas darba laika.


Studiju korpusā - Lielā ielā 14 ir pieejama book-drop jeb grāmatu nodošanas iekārta. Nododamās grāmatas tiek atpazītas izmantojot svītrkodus vai RFID uzlīmes un tiek pieņemtas atpakaļ no bibliotēkas lietotāja.

Ja gadījumā esi ieradies Universitātē un bibliotēka jau ir slēgta, bet ir laiks nodot Tavas līdzi paņemtās grāmatas vai citus bibliotēkas materiālus-nav iemesla satraukumam. Vestibilā pie bibliotēkas meklē lielu brūnu kasti un droši atstāj tos iekārtā un drīz vien Tavs sūtījums būs sasniedzis adresātu.


Tikai atceries - parādniekus no soda naudas nomaksas tas neatbrīvos.