Bibliotēka

Atpakaļ
Einārs Skuja, 06.01.2023

Aicinām izmantot elektroniskos pakalpojumus un VPN!

VPN (virtuālais privātais tīkls)

Liepājas Universitātes IT centrs piedāvā iespēju darbiniekiem, pasniedzējiem un studentiem izmantot elektroniskos resursus un pakalpojumus ārpus LiepU telpām, lietojot VPN. VPN nodrošina piekļuvi arī LiepU bibliotēkas abonētajām datubāzēm, žurnāliem, grāmatām, tīkla (Samba) diskiem vai citiem LiepU iekšējā tīkla resursiem.
Lai konfigurētu programmatūru savos datoros, jāizmanto MS Office 365 autorizācijas dati. Pamācība pieejama šeit: https://e-biblioteka.liepu.lv/vpn

LiepU e-bibliotēka

Liepājas Universitātes e-bibliotēkā https://e-biblioteka.liepu.lv/, izmantojot VPN vai LiepU MS 365 (MS Teams) autorizācijas datus, iespējams piekļūt:
* Liepājas Universitātes abonētajām datubāzēm (EBSCO, Science Direct, Web of Science u.c.);
* dažādu elektronisku periodisko izdevumu („Izglītība un Kultūra”, „Skolas Vārds”, „Vecākiem”, „Pirmsskolas Izglītība”, „Pirmsskolā”, “Tavs Karjeras Ceļvedis” un “Skolas Psiholoģija”) jaunākajiem numuriem;
* multimedijiem;  
* Liepājas Universitātes izdotajām elektroniskajām grāmatām.