Bibliotēka

Atpakaļ
Einārs Skuja, 06.09.2022

Aicinām izmantot abonēto datubāzi!

Cambridge Journals Online ir izdevniecības Cambridge University Press daudznozaru elektronisko žurnālu pilnteksta datubāze, kas piedāvā iespēju meklēt informāciju daudzos, to skaitā atvērtās piekļuves (open access) zinātniskajos žurnālos.

Datubāzē ir zinātniskiem pētījumiem veltīti žurnāli, no kuriem 90% ir ar atvērto piekļuvi. Pētījumi ir pieejami tādās nozarēs kā bioloģija, datorzinātne, ekoloģija, ekonomika, filoloģija, filozofija, finanses, fizika, ģeoloģija, kultūra, ķīmija, māksla, matemātika, medicīna, politika, psiholoģija, tiesības, vēsture un daudzās citās.

Daži no populārākajiem žurnāliem:

Journal of Fluid Mechanics
Journal of Classics Teaching
Journal of Child Language

Atgādinām, ka abonētās datubāzes ir pieejamas arī ārpus Liepājas Universitātes datortīkla četros vienkāršos soļos:
1. Atver LiepU e-bibliotēku (pieejama šeit: https://e-biblioteka.liepu.lv/);
2. Izveido VPN savienojumu ar LiepU interneta tīklu (pamācība šeit: https://e-biblioteka.liepu.lv/vpn);
3. Autorizējies ar piešķirtajiem MS Teams (tas pats, kas MS 365) pieejas datiem;
4. Lieto e-bibliotēkas elektroniskos resursus.

LiepU e-bibliotēkā ir iespējams piekļūt šādiem elektroniskajiem resursiem:
1. Liepājas Universitātes abonētajām datubāzēm (EBSCO eBooks Academic Collection, Cambridge Journals Online, Scopus, Science Direct, Web of Science u.c.);
2. Pedagoģijas elektronisko periodisko izdevumu („Izglītība un Kultūra”, „Skolas Vārds”, „Vecākiem”, „Pirmsskolā” un “Skolas Psiholoģija”) jaunākajiem numuriem;
3. Liepājas Universitātes izdotajām brīvpieejas elektroniskajām grāmatām.