Bibliotēka

Atpakaļ
Einārs Skuja, 27.04.2021

"Izglītība un Kultūra" jaunais numurs

Ir Iznācis e-žurnāla "Izglītība un Kultūra" jaunais numurs.
Žurnāls pieejams vietnē https://e-biblioteka.liepu.lv/magazine
E-žurnāla "Izglītība un Kultūra " jaunajā numurā lasiet:

 

SKOLAS PIEREDZE
ZPD vadītājs māca spert pirmos soļus zinātnē.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

PĀRBAUDES DARBI
Eksāmens – lai skolēns pārbaudītu sevi.
 

INTERVIJA
Radoši turpināties savā trajektorijā.

ATBALSTS SKOLOTĀJIEM
Digitālie rīki pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai.
 

KONFERENCE
Ģeogrāfijas skolotāji konferencē dalās idejām.

ATBILD IZGLĪTĪBAS JURISTS

INTEREŠU IZGLĪTĪBA
Covid pandēmijas viļņi BJC „Daugmale” laivu nesašūpoja.