Bibliotēka

Atpakaļ
Einārs Skuja, 25.03.2021

Grāmatu jaunumi bibliotēkā

 

Autore: Svetlana Saksonova
Nosaukums:
Uzņēmuma darbības analīzes un apgrozāmā kapitāla vadīšanas aspekti

Grāmata adresēta uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem, kā arī visiem, kas interesējas par uzņēmumu finanšu vadību. Pirmajā nodaļā izskatīti tādi aspekti kā finanšu informācijas analīze un interpretācija, izmantojot finanšu koeficientus uzņēmumu finanšu stāvokļa un kredītspējas noteikšanai, pievēršot lielāku uzmanību uzņēmumu likviditātes un ienesīguma analīzei, kā arī produktu vai pakalpojumu bezzaudējuma sliekšņa noteikšanas analīzei. Otrajā nodaļā sniegts uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu un apgrozāmā (darbības) kapitāla raksturojums, izskatīti teorētiskie jautājumi un piemēri par apgrozāmo līdzekļu un apgrozāmā kapitāla vadīšanas posmiem un to finansēšanas iespējām.

 

Autore: Ieva Kalve
Nosaukums:
Dokumentu pārvaldība no A līdz Z

Autore dokumentu noformēšanas un pārvaldības jautājumus skata sistemātiski un saistībā ar organizācijas vispārējo darbību: dokumentu pārvaldības sistēma organizācijā veidojama tā, lai organizācija varētu ērti un efektīvi strādāt atbilstīgi normatīvo aktu prasībām. Grāmata veidota, gan spēkā esošo Latvijas normatīvo aktu prasības, gan jaunākās tendences un dokumentu pārvaldības ISO standartu.

 

Nosaukums: Par valodu - tas ir interesanti?! Sarunas

Grāmatā iekļautas sarunas, kas 2018. un 2019. gadā norisinājās Latviešu valodas aģentūras organizētajā Valodas vakaru ciklā. Sarunas vadīja žurnālisti Sandra Kropa, Elvis Jansons, Paula Gulbinska un Jānis Krops, kuri kopā ar valodniekiem meklēja atbildes uz jautājumu: „Par valodu – vai tas ir interesanti?” Katrai sarunai ir savs apakšvirsraksts jeb moto, katra saruna veltīta kādai valodniecības jomai – datorlingvistikai, sociolingvistikai, valodas vēsturei, fonētikai, onomastikai, dialektoloģijai, tulkošanas zinātnei u. c.

 

Autore: Rita Spalva
Nosaukums: Dejas kompozīcija

Monogrāfijā "Dejas kompozīcija" ir apkopota, sistematizēta un analizēta plaša diapazona informācija par dejas kompozīcijas struktūru un tās saturu, radošo procesu, kompozīcijas tehniku un paņēmieniem. Teorētiskie vispārinājumi, praktiskajā pieredzē balstītie piemēri, plašais apjoms un citētās literatūras klāsts, atsauces uz nozīmīgākajiem šīs jomas pētījumiem norāda uz autores augsto profesionālo un zinātnisko kompetenci. Grāmata vērtīgs ieguvums studentiem, dejas kritiķiem un praktizējošiem horeogrāfiem.