Nav noteikts

Atpakaļ
29.09.2011

Žurnāls “Innovations and Technologies News”

Žurnāls “Innovations and Technologies News”

 

Starptautiskā klasifikācija, poligrāfiskā versija ISSN 1691-4937.

Interneta versija: www.InnovationsLine.com

Tiek izdots Latvijā un izplatīts Eiropā, Amerikā un NVS valstīs

 

Žurnāls “Innovations and Technologies News” – starptautisks zinātnisks periodisks izdevums ar ļoti plašu tematiku, kas aptver burtiski visas zinātnes, tehnikas, tehnoloģiju, pedagoģijas, psiholoģijas, socioloģijas, ekonomikas u.c. nozares.

 

Pamatmērķis – dot iespēju plašākam cilvēku lokam (neatkarīgi no zinātniskā grāda un profesionālās nodarbošanās) publicēt dažādas teorijas, idejas un dažādu problēmu praktiskus risinājumus, pie tam nav svarīgi, kādā nozarē ideja, galvenais – tās novitāte.

 

Mēs pārstāvam vienlaicīgi zinātniskās un inovatīvās informācijas izplatīšanas progresīvo un konservatīvo sistēmu. Sistēma sastāv no daudzprofilu zinātniskā žurnāla, iespiesta poligrāfiski, ar on-line pieeju Interneta versijā.

 

Žurnāls sastāv no divām daļām. Žurnāla pirmo daļu sastāda recenzējamie raksti, bet otro daļu sastāda raksti, privātas idejas, domas un novācijas, kurus publicē bez recenzijām, trešo daļu – agrāk publicēto zinātnisko darbu anotācijas (Abstracts) angļu valodā.

 

Šī sistēma ir zinātniski  pētniecisko un radošo darbu publikācijas un izplatīšanas efektīva forma. Pamatojoties uz pētījumiem secināts, ka lielākās daļas autoru darbi iziet lēnu recenzēšanas un publicēšanās procesu.

 

Raksti var tikt iesniegti angļu valodā.

Redkolēģija izveidota no sešu pasaules valstu zinātniekiem un augstākās kvalifikācijas speciālistiem dabaszinātņu, inženierzinātņu, humanitāro zinātņu, pedagoģijas, socioloģijas, ekonomikas, tūrisma menedžmenta u.c. jomās. Žurnāls tiek izplatīts 40 Eiropas valstu Nacionālajām bibliotēkām, zinātniski tehniskajām bibliotēkām, universitāšu augstskolu bibliotekām Eiropā, Amerikā un NVS valstīs.

Publikāciju apjoms: raksti 6-8 lpp., īsi ziņojumi 2-4 lpp.,

Idejas un novācijas – ne vairāk par 0,5 lpp. (ne vairāk par 20 rindām).

Rakstus pieņem pa e-pastu, vai ierakstītus diskos pa pastu.

Raksti netiek atdoti.

Sākuma tirāža 1000 eksemplāri. Turpmākās tirāžas veidosies, vadoties pēc nepieciešamības.

Izdevējs: ICD Group SIA.

Vien. reģ. No LV50103012071.

Viestura pr.22, Rīga, LV-1034, Latvija;

tālr: +371 67 394400, tālr./fakss: +371 67 391129;

Kontaktpersona: Jānis Balodis 67-394400; 26-823870; e-pasti: office@latvianbrands.comoffice@innovationsline.com

 

 

 

Godājamie kolēģi! Informējam Jūs, ka no 2009.gada septembra redakcija sāk pieņemt publicēšanai īsās anotācijas „Abstract” zinātniskajiem rakstiem, publicētiem citos iespiestajos vai elektroniskajos izdevumos. Žurnālam ir solīda starptautiska redkolēģija un plaša starptautiska izsūtīšana. Redakcijā iesūtāmajiem materiāliem jāsatur:

 • Raksta nosaukums;
 • Autori, norādot zinātnisko grādu, organizāciju, adresi, telefonu, epastu;
 • Tekstā (pašas anotācijas, ne citas informācijas pie tās) ne vairāk par 600 zīmēm, ieskaitot intervālus;
 • Atslēgas vārdus elektroniskajai meklēšanai;
 • Precīza atsauce uz izdevumu, kurā publicēts raksts;
 • Autora(u) anketas pielikumā.

 

Anotācijas tiks publicētas žurnāla poligrāfiskajā izpildījumā un tā elektroniskajā versijā: www.innovationsline.com .

Abstracts and application form should be submitted by e-mail: office@latvianbrands.com

 

Publishing requirements

 

Articles, brief reports

 • Full size - 6-8 pages (article), 2-4 pages (brief report) including tables and figures. 
 • Format - Microsoft Word 95, 97 or 2000 format.
 • Page format – 190x260 mm.
 • Language – English, German, French, Russian, Spanish.
 • Text – single column (font Times New Roman, letter size 12 pt), line spacing – Single, paragraph alignment – Justified, left margin – 20 mm, right margin – 20 mm, top margin – 20 mm, bottom margin – 25 mm.
 • Article elements – title, list of authors and their affiliations, abstract, the text of the paper, the bibliography. Elements must be edited according to the following rule:

 

o   Title - font Times New Roman Bold, letter size 12 pt, centred.

o   List of authors and their contact information – name, last name, position and organisation of the author (including email and telephone number) – font Times New Roman, letter size 12 pt, centred.

o   Abstract – title: “Abstract” (font Times New Roman Bold, letter size 10 pt, centred), text (font Times New Roman, letter size 10 pt), size of the abstract must not exceed 8 lines. Language must be English.

o   Text of the paper  – font Times New Roman, letter size 12 pt, all formulae, drawings, tables and other objects must be numbered.

o   Bibliography – title: “Bibliography” (font Times New Roman Bold, letter size 10 pt, centred), numbered bibliography list (font Times New Roman, letter size 10 pt), every entry starts as a new paragraph.

o   Interval between any two neighbouring elements – one line interval.

 

Articles will be reviewed. For internet version – 20 keywords.

o   Notes (Letters) in appendix

o   Full size – size  of the text must not exceed 20 lines (font Times New Roman, letter size 10 pt).

o   Language – must be English.

o   Letter includes – title, list of authors and their contact information, text of the paper.

o   Title – font Times New Roman Bold, letter size 10 pt, centred.

o   Interval between any two neighbouring elements - without interval.

 

APPLICATION FORM

Name, family name

 

Scientific title

 

Academic degree

 

Institution

 

Address

 

Phone

 

Fax

 

E-mail

 

Title of the Paper

 

Warranty of the “purity” of publication

 

Articles, brief reports, notes in appendix and application form should be submitted by e-mail to office@latvianbrands.com .

ICD Group Ltd.; Viestura pr.22, Riga, LV 1034, Latvia

o   Phone: +371 67394400, Fax: +371 67391129; e-mail: office@latvianbrands.com

 

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Chief Editor Juris Ekmanis (Latvia), Professor, Dr.habil.phys.

President of the Latvian Academy of Science

Members of the board:

 

Marcis Auzinsh (Latvia)

Professor, Dr.habil.phys.

Rector of Latvian University

Pyotr G. Nikitenko (Belorussia), Professor, Dr.oec. Director of the Institute of Economics,

the National Academy of Sciences of Belarus

Bernd Hill (Germany)

Professor, Dr., Munster University,

Bionics Center Chief

Leonids Ribickis (Latvia), Professor, Dr.habil.sc.ing. Vice-rector for Research

of Latvian Technical University

Renate Hinz (Germany)

Professor, Dr.paed.

Dortmund University

Hans Ruck (Germany)

Professor, Dr.,

University of Applied Sciences Worms

Juris Roberts Kalninsh (Latvia)

Professor, Dr.habil.phys.

Ventspils University College

Knut Scherbag (Germany)

Professor, Dr.,

University of Applied Sciences Worms

Antons Kiscenko (Latvia), Professor, Dr. sc. ing.

Rector of School of Business

Administration Turiba

Jarmila Tkacikova (Slovakia)

Professor, Dr.oec.

University of Economics in Bratislava

Ivars Knets (Latvia)

Professor, Dr.habil.sc.ing.

Rector of Latvian Technical University

Vardan Sargsyan (Armenia)

Vice rector, ass. professor,

Armenian State University of Economics

Victor Kopiev (Russia)

Professor, Dr.habil.phys.

Fluid Mechanics, Science Deputy Chief

of TsAGI Acoustic Division,

TsAGI, Moscow Branch

Valery I. Zapryagaev, (Russia). Professor, Dr.Habil.Mech., Novosibirsk State Educational University, Head of AeroGasDynamics Laboratory, Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics Russian Academy of  Sciences.

Velta Lubkina (Latvia)

Professor, Dr. Paed.

Rezekne Higher Education Institution

Vladimir Sumrov (Latvia)

Dr.phys., Technical Editor,

Chief of ICD Group Ltd.

Barbara Moschner (Germany)

Professor, Dr.paed. Oldenburg University

Helena Overina (Latvia). Head of International Office, Dipl. germ. phil., translator

Rezekne Higher Education Institution

Uwe Nehls (Germany)

Professor, Dr.Ing. University of Applied Sciences

Oldenburg

Janis Balodis (Latvia)

ICD Group Ltd.

Managing Editor

PUBLISHER: ICD Group Ltd.; Viestura pr.22, Riga, LV 1034, Latvia

Phone: +371 67394400, Fax: +371 67391129; e-mail: office@latvianbrands.com

 

 

Latvijas ZA žurnāla “Innovations and Technologies News” poligrāfiskais izdevums ar starptautisko klasifikāciju ISSN 1691-4937 un noslieci uz daudzpusīgi tematisku saturu būtu vispusīgi atbalstāms, veicinot Latvijas zinātniski pētniecisko un izglītojošo institūciju vidēs:

1) tā abonēšanu (56.00 Ls par tā 4 izdevumiem gadā);

2) nodrošinot tajā sniegtās informācijas plašāku „citējamību” ar pieejamību žurnālam;

3) iesniedzot agrāk vai citur publicēto zinātnisko darbu anotācijas publicēšanai bez maksas, kā arī publicējot rakstus ar privātām idejām, domām un novācijām, kas netiks recenzēti;

4) nodrošinot reklāmu ar zinātnisko rakstu anotācijām par citu institūciju zinātniskajiem izdevumiem, to rakstu saturu un autoriem, pieejamību šiem informatīvajiem materiāliem.

20.09.2010.

 

Bibliotēku saraksts, kuras saņem žurnālu «Innovations and Technologies News»

Latvijā:

1. Latvijas Nacionālā bibliotēka

2. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

3. Latvijas Universitāte

4. LU Bioloģijas fakultāte

5. Rīgas Tehniskā universitāte

6. Rīgas Stradiņa universitāte

 

7. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

 

Ārpus Latvijas:

1. National Library of Armenia, ARMENIA;

2. Österreichische Nationalbibliothek, AUSTRIA

3. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, AZERBAIJAN

4. Royal Library of Belgium, BELGIUM;

5. St. Cyril and St. Methodius National Library, BULGARIA

6. National and University Library of Bosnia and Herzegovina, BOSNIA and HERZEGOVINA

7. National and University Library, CROATIA

8. National Library of the Czech Republic, CZECH REPUBLIC

9. The National Library of Denmark and Copenhagen University Library, DENMARK

10. Eesti Rahvusraamatukogu, ESTONIA;           

11.The National Library of Finland, FINLAND

12. National and University Library St. Kliment Ohridski – Skopje THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA                                

13. French National Library, FRANCE

14. The National Parliamentary Ilia Chavchavadze Library of Georgia, GEORGIA

15. German National Library, GERMANY;         

16.National Library of Greece, GREECE

17. National Széchényi Library, HUNGARY;           

18.National Library of Ireland, IRELAND

19.The Central National Library of Florence and              

20.National Central Library of Rome, ITALY

21. Martynas Mazvydas National Library of Lithuania, LITHUANIA

22. National Library of the Republic of Moldova, MOLDOVA

23. Central National Library of Montenegro “Djurdje Crnojevic”, MONTENEGRO

24. National Library of the Netherlands, NETHERLANDS

25. The National Library of Norway, NORWAY;         

26.The National Library of Poland, POLAND

27. National Library of Portugal, PORTUGAL;               

28.The National Library of Romania, ROMANIA

29. The Russian State Library (RSL), Moscow, RUSSIA;

30. The National Library of Russia, St.Petersburg, RUSSIA

31. National Library of Serbia, SERBIA;            

32.Slovak National Library in Martin, SLOVAKIA

33. National and University Library, SLOVENIA;        

34.National Library of Spain, SPANE

35. Kungl. biblioteket, National Library of Sweden, SWEDEN

36. Swiss National Library, SWITZERLAND;              

37.National Library of Turkey, TURKEY

38.The Vernadsky National Library of Ukraine, UKRAINE

39. The British Library, UNITED KINGDOM;             

40.Vatican Library, VATICAN

41. Universität Münster, Institut für Technik und ihre Didaktik, GERMANY

42. University of Applied Sciences Worms, GERMANY;

43. Dortmund University, GERMANY;

44. Departmet of Education, C.von Ossietzky Universitaet, GERMANY

45. TsAGI, Moscow, RUSSIA;             

46. University of Economics in Bratislava, SLOVAKIA

47. Armenian State University of Economics, ARMENIA

48. Novosibirsk State Educational University, RUSSIA

49. Mugar Memorial Library, Boston University, USA

50. Miami University Libriries, Oxford, USA

51. Bodleian Library, Oxford University, UNITED KINGDOM

52. Harvard University Library, Cambridge, USA;         

53. Cambridge University Library, UNITED KINGDOM;

54. Université Paris-Sorbonne, FRANCE

55. University of Helsinki Libraries, FINLAND;

56. Stockholm University Library, SWEDEN

57. University of Oslo Library, NORWAY;

58. The Russian State Medical University (RSMU), RUSSIA

59. Armenian State University of Economics, Armenia