Nav noteikts

Atpakaļ
29.01.2016

Zinātniska konference “Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945.gadam”

24.11.-25.11.2016. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā.


2016.gada 24.-25.novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks grāmatniecības un literatūras vēsturniekam, bibliotēku darbiniekam Aleksejam Apīnim (1926-2004) veltīta zinātniska konference “Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945.gadam”.


Saskarzinātņu un kultūras procesa kontekstā konference reprezentēs attiecīgā laikposma svarīgākās grāmatzinātnes jomas un pētījumu problemātiku.


Konferences tematiskais aptvērums:

  • Kultūras vēsture. Kultūrvēsturisku parādību un laikmetu analīze saistībā ar grāmatām kā kultūras fenomenu;
  • Literatūras vēsture. Literārais process, atsevišķu literāru parādību izvērtējums, atklājumi un novitātes;
  • Grāmatu izdošana un iespiešana.  Izdevējdarbības vadība un organizācija (arī likumdošanas un varas aspekti), cenzūra, finansēšana, grāmatu spiestuves, izdoto grāmatu repertuārs un tā analīze, atsevišķas izdevumu grupas un ievērojami iespieddarbi  (grāmatniecības pieminekļi);
  • Grāmatu izplatīšana. Tirdzniecība, reklāma, izdalīšana,  grāmatu veikali, lasīšanas biedrības  un pulciņi, bibliotēkas;
  • Grāmatu lasīšana. Lasīšanas teorētiskie aspekti, lasīšanas socioloģija, literatūras recepcija, lasāmvielas un populārāko izdevumu analīze, lasītāji, to grupas, literatūras iegādes un lasīšanas iespējas (lasītprasme, grāmatu pieejamība,  brīvais laiks u.c.);
  • Bibliofilija, privātie un sabiedriskie grāmatu krājumi;
  • Seniespiedumu bibliografēšana. Tradīcijas un mūsdienas;
  • Grāmatniecības muzeji, to veidošana un darbība.


Aicinām uz konferenci atmiņas institūciju (bibliotēku, arhīvu, muzeju) un zinātnisku iestāžu darbiniekus, kā arī neatkarīgus pētniekus, kas nodarbojas ar iepriekš minēto jomu izpēti.


Darba valoda: latviešu.


Pieteikumi dalībai konferencē iesniedzami līdz 2016. gada 30.aprīlim. Lai pieteiktos konferencei, jāaizpilda  konferences dalībnieka pieteikuma anketa (skat. pielikumā).


Katra referāta atbilstību izvērtēs organizācijas komiteja, pamatojoties uz iesniegto anotāciju. Līdz 2016.gada 15.maijam pa e-pastu tiks paziņots, vai referāts ir iekļauts konferences programmā.

 

Līdz 2016.gada 1.oktobrim jāiesniedz referātu tēzes (paplašināts kopsavilkums). Uz konferences referātu pamata paredzēts publicēt zinātnisko rakstu krājumu. Raksta pilns teksts publicēšanai krājumā jāiesniedz līdz 2017.gada 1.janvārim.


Dalības maksa nav paredzēta.


Kontaktinformācija:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa
E-pasta adrese: retumi@lnb.lv