Nav noteikts

Atpakaļ
15.12.2015

Notiks VDK izpētes zinātniskā konference “Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija”

VDK zinātniskās izpētes komisijas starptautiskā konference  norisināsies 2015. gada 15., 16. un 17. decembrī Liepājas daudzfunkcionālajā koncertzālē "Lielais Dzintars".  Konferenci 15. decembri ievadīs profesora, Dr. sc. pol., Ivara Ījaba publiskā lekcija "Satversmes ievadā iekļautais 'totalitārisms' un 'komunistiskais režīms': ideju vēsture un transformācija" Vites spīķerī, kurai sekos diskusija. Aicināti visi interesenti.


Igaunijas vēsturiskās atmiņas institūta pārstāvis Dr. hist. Meelis Maripuu referēs par Igaunijas pieredzi ar atslepenotajiem VDK dokumentiem, pazīstamais Krievijas vēsturnieks Dr. hist., Dr.habil. philol. Boriss Sokolovs ziņospar tematu PSRS Valsts drošības komitejas Baltijā un Austrumeiropas totalitāro režīmu specdienestu arhīvu izpētes metodoloģiskie aspekti. Konferencē uzstāsies Glāzgovas universitātes profesors Ph.D. Džefrijs Sveins, kā arī savu ziņojumu sniegs Lietuvas genocīda un pretošanās centra departamenta vadītājs Dr.hist. Arunas BubnysRīgas apgabaltiesas Krimināllietu kolēģijas tiesnesis, doktorants, komisijas pieaicinātais eksperts Juris Stukāns informēs par sadarbības fakta ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju konstatēšanas tiesiskie un procesuālie aspekti, secinājumiem, kas veikti analizējot tiesu spriedumus un šo tiesu lietu materiālus. Par arhīva materiālos konstatēto ziņojumā Sadarbība starp Latvijas PSR Valsts drošības komitejas un PSRS Reliģisko kultu lietu padomes pilnvaroto (1944–1954) informēs Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, par Latvijas PSR masu mediju cenzūru un “Glavļit”sadarbību ar VDK referēs Dr.sc.comm. Mārtiņš Kaprāns, par VDK darbību Komitejā kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēsziņos Dr.philol. Eva Eglāja-Kristsone.


Konferencē kopā plānoti 33 trīsdesmit trīs pētnieku ziņojumi.  Konferences rīcības komitejas vadītāja ir Dr. philol. Eva Eglāja-Kristsone, konferences redakcijas kolēģijā Dr. hist. Kārlis Kangeris, Dr. hist. Arunas Bubnys, Dr. hist. Meelis Maripuu, Dr. hist., Dr.habil. philol. Boriss Sokolovs un Dr. iur. Kristīne Jarinovska.


Konferences programma pieejama šeit: http://www.lu.lv/vdkkomisija/zinas/t/37250/