Nav noteikts

Atpakaļ
20.08.2015

LiepU notiks promocijas darba aizstāvēšana un mērķstipendiātu darba vērtēšana

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam, Liepājas Universitāte no 2009. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. augustam realizē projektu „Doktora studiju attīstība Liepājas Universitātē”. 


25. augustā plkst. 12.00 (Lielajā ielā 14, 227. telpā) notiks Pedagoģijas nozares promocijas padomes  sēde, kurā  mērķstipendijas saņēmēja  Rūta  Ķemere aizstāvēs pētījumu „Latvijas skolu ar vācu valodas specializāciju pedagoģiskā darbība sabiedrības daudzvalodības veicināšanā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē. Ar Rūtas Ķemeres promocijas darbu visi interesenti var iepazīties LiepU interneta vietnes sadaļā „Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi”. Tāpat LiepU interneta vietnē lasāmi agrāk aizstāvētie valodniecības un pedagoģijas promocijas darbi.


Mērķstipendija ļauj doktorantiem pilnvērtīgi pievērsties studijām un promocijas darba izstrādei, kā arī finansē pasākumus, kas nepieciešami zinātniskā darba aizstāvēšanai. 2015. gada 26. augustā plkst. 14.00 notiks Mērķstipendiju komisijas sēde, kurā tiks izskatīti un vērtēti mērķstipendiju saņēmēju darba rezultāti.


Kontaktinformācija: projekta asistente Mg.philol. Guna Pūce, tālr. 26101247, e-pasts: guna.puce@liepu.lv.