Nav noteikts

Atpakaļ
09.04.2015

Sākusies pieteikšanās konferencei par valodu apguves jautājumiem

Līdz 30. aprīlim interesenti aicināti pieteikties Liepājas Universitātes 12. starptautiskajai zinātniskajai konferencei „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, kas notiks š.g. 5. jūnijā Liepājas Universitātē (Lielā iela 14). Konferences mērķis ir pulcēt valodniekus un pedagogus ar saviem pētījumiem, kas skar dažādus valodu apguves jautājumus.


„Esam izveidojuši zināmas tradīcijas. Ir referenti, kas konferenci vēlas apmeklēt gadu no gada, veidojas tāda kā ģimeniska atmosfēra, kas konferenci padara īpašu. Protams, netrūkst jaunu referentu – katru gadu to skaits mainās, un esam uzņēmuši interesentus arī no citām valstīm. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad pievērsīsimies arī jautājumiem, kas skar pirmsskolas vecuma posmu. Tāpēc aicinām konferenci apmeklēt arī pedagogus, zinātnieku un citus interesentus, kuru interešu lokā ir pirmsskolas jomas jautājumi,” pieteikties aicina konferences organizācijas komitejas priekšsēdētāja Daiga Skudra.   


Konferencē tiks aplūkotas šādas tēmas – valoda kā mērķis un līdzeklis vērtību apguves procesā, mūsdienu lingvistikas pētījumu un valodu mācības/apguves korelācija, teksts un konteksts valodu apguvē, mācību satura attīstības tendences dzimtajā valodā un svešvalodā, mācību satura un procesa pētniecība runas attīstībai nozaru pedagoģijā, bērnu runas attīstība pirmsskolā un ģimenē, IT un valodu apguves klases mūsdienīgi risinājumi.


Plašāka informācija ŠEIT.