LiepU īstenotās programmas un projekti

Onomastika

Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" apakšprojektu "Onomastika"  īsteno LU Latviešu valodas institūts, Liepājas Universitāte un Lībiešu valodas institūts.  Tajā iesaistītas LU Latviešu valodas institūta vadošās pētnieces Laimute Balode, Ilga Jansone, Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa, pētniece Sanda Rapa, zinātniskās asistentes Gunita Arnava, Anna Elizabete Griķe, Ilze Štrausa, Lībiešu valodas institūta vadošais pētnieks Valts Ernštreits un Liepājas Universitātes Kurzemes humanitārā institūta vadošā pētniece Benita Laumane.

Tiks pētīta Latvijas īpašvārdu vēsture, cilme, nozīme, darināšana un normēšana. Vadošā pētniece Benita Laumane turpinās pētījumus par Lejaskurzemes (Nīcas, Bārtas, Jūrmalciema) mājvārdiem – plānots publicēt zinātniskus rakstus un sagatavos materiālus monogrāfijai par Nīcas mājvārdiem. Benita Laumane būs arī monogrāfijas "Latvijas ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdi" zinātniskā redaktore.

VPP projekta „Latviešu valoda” apakšprojektā „Onomastika” paveiktais Liepājas Universitātē 2019. gadā

VPP projekta „Latviešu valoda” apakšprojektā „Onomastika” paveiktais Liepājas Universitātē 2020. gadā