Zinātniskie žurnāli

Scriptus Manet

Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls, Nr. 4. Atb. red. Anda Kuduma. Liepāja : LiePA, 2016. 129 lpp. EUR 5,68

ISSN 2256-0564; ISBN 977-2256-056-00-4

Humanitāro un mākslas zinātņu žurnālā Scriptus Manet publicēti Karīnas Krieviņas, Diānas Laivenieces, Lindas Lauzes, Guntara Dreijera, Sigitas Saulenienes un Nijoles Meškelienes (Kauņa), Lauras Katkevičas raksti. Ilzes Kļepikovas interviju ar Aldi Kļaviņu papildina mākslinieka darbi – vairāki pašportreti un „Adadžo ar Annu”. Hronikas daļā lasāma informācija par Latvijas Lietišķās valodniecības asociācijas nodibināšanu, par diskusiju „Vai diletantisms mākslā ir attaisnojams?”, par divām ārzemju konferencēm, kurās piedalījies profesors Benedikts Kalnačs, un vēl citiem notikumiem filoloģijas, kultūras un mākslas vidē.

 

Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls, Nr. 3. Atb. red. Anda Kuduma. Liepāja : LiePA, 2016. 149 lpp. EUR 6,78

ISSN 2256-0564; ISBN 977-2256-056-00-3

Humanitāro un mākslas zinātņu žurnālam Scriptus Manet sācies otrais gads. Trešā numura rakstu autori ir Madara Eversone, Vēsma Lēvalde, Laura Ceļmale, Māris Baltiņš, Maija Brēde, Nora Vilmane, Guntars Dreijers. Recenziju Benedikta Kalnača grāmatai „20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options” (Bielefeld : Aisthesis Verlag, 2016) uzrakstījis Pauls Daija. Gunta Smiltniece sniegusi pārskatu par konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti” divdesmit aizvadītajiem gadiem. Izdevumā apskatāmi seši mākslinieces Intas Klāsones darbi un lasāma informācija par viņas izstādi Šauļu mākslas galerijā. Hronika vēsta par izstādēm, konferencēm, semināriem un citiem notikumiem HMZF docētāju un KHI pētnieku darbībā.

Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls, Nr. 2. Atb. red. Diāna Laiveniece. Liepāja : LiePA, 2015. 147 lpp. EUR 5,22

ISSN 2256-0564; ISBN 977-2256-056-00-2

Humanitāro un mākslas zinātņu žurnāla Scriptus Manet otrajā numurā publicēti raksti, kuru autori ir Liene Lauska (Insbruka, Austrija), Zanda Gūtmane (Liepāja), Anda Kuduma (Liepāja), Klaudija Soria (Piza, Itālija), Gunta Ločmele (Rīga), Sigita Sauleniene (Kauņa, Lietuva). Trīs grāmatu recenziju autori ir Ina Druviete, Juris Baldunčiks, Simona Laiveniece. Redzējumu par Liepājas dizaina attīstību publicējis Raimonds Gabaliņš. Par konferencēm, izstādēm un citiem zinātnes, mākslas un kultūras notikumiem vēsta hronika. Žurnāla teksts papildināts ar krāsainām fotogrāfijām.

 

Scriptus Manethumanitāro un mākslas zinātņu žurnāls, Nr. 1. Atb. red. Diāna Laiveniece. Liepāja : LiePA, 2015. 134 lpp. EUR 4,58

ISSN 2256-0564; ISBN 977-2256-056-00-1

Verba volant, scripta manet – runātie vārdi pazūd, rakstītie paliek. Scriptus manet – rakstītais paliek. Šo latīņu aforisma frāzi Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes (HMZF) un Kurzemes Humanitārā institūta (KHI) pētnieki ir izvēlējušies par sava zinātniskā žurnāla moto, ar to apliecinot savu pārliecību par pētnieciskā darba rezultātu un zinātniskās darbības dokumentēšanas nepieciešamību.

Žurnāla pirmajā numurā ir šādas sadaļas: raksti (autori Edgars Lāms, Pāvels Štolls, Benedikts Kalnačs, Alise Tīfentāle, Linda Lauze un Kristīne Politere, Diāna Laiveniece), recenzijas (autores Guna Zeltiņa un Zanda Gūtmane), sarunas (pierakstījusi Simona Laiveniece), hronika (par būtiskākajiem notikumiem HMZF un KHI 2014. gada otrajā pusē un 2015. gada sākumā). Žurnāla beigās lasāma informācija par autoriem un prasības manuskriptu iesniegšanai.