Publications: 2018

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Egona Līva piemiņas balva „Krasta ļaudis” -none- Other publications Linda Zulmane 2018
2 Eiropas teātris un politiskā realitāte. Piezīmes par Eiropas teātra balvas 17. gadskārtas un Eiropas Jaunās teātra realitātes balvas 15. gadskārtas forumu 14.–18. novembrī Sanktpēterburgā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Vēsma Lēvalde 2018
3 Engineering education as element of innovative economic development: case of Latvia. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2018
4 Eposa un ar to saistīto jēdzienu nosaukumi latviešu terminoloģijas attīstības gaitā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
5 Exploring Teachers’ Attitude in the Context of Inclusive Education. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Dina Bethere, Svetlana Ušča, Helēna Vecenāne 2018
6 Filozofisko ideju recepcija Paula Bankovska prozā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anda Kuduma 2018
7 Floras leksikas dinamika Sventājas izloksnē Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Daiga Straupeniece 2018
8 Fonoloģiskais ikoniskums ekspresīvajos un operatīvajos tekstos sastatāmajā skatījumā -none- Promotion work Tatjana Smirnova 2018
9 Formālās loģikas kompetences robežas -none- Scientific publication Zaigonis Graumanis 2018
10 Functional analysis and functional maps of qualifications in ECVET context -none- Scientific publication M.A. Dremina, V.A. Kopnov, Patriks Morevs, Y. Orphanidou, L. Papaloizou, D.E. Shchipanova, O.V. Shmurygina 2018
11 Garīdzniecības pārstāvju iesaistīšanās Trešās atmodas kustībā -none- Scientific publication Ārija Kolosova 2018
12 Goal Setting Skills in Teachers’ Professional Development. -none- Scientific publication Ilze Miķelsone, Indra Odiņa 2018
13 Gotharda Frīdriha Stendera ieguldījums latviešu bērnu lasītmācīšanā 18. gadsimta beigās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Diāna Laiveniece 2018
14 Green entrepreneurship as a factor of sustainable economic development in Baltic States. Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2018
15 Growth of the knowledge economy as a factor contributing to the competitiveness of countries on the eastern coast of the Bal-tic sea Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, L. Jeroscenkova, M. Kruzmetra, Baiba Rivža, L. Sunina 2018
16 HABITS OF USING INTERNET AND DIGITAL DEVICES IN EDUCATION Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Anita Jansone, Kristīne Mackare 2018
17 Identification of the Asymmetry of Competences of Special-ists Working in the Field of Cultural Tourisms: Study Report Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication REMIGIJUS KINDERIS, Inese Lūsēna-Ezera, HELEN SOOVÄLI-SEPPING 2018
18 Iekļaujošās izglītības izaicinājumi un perspektīvas pedagoģiskajā procesā Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Lolita Apsēna, Pāvels Jurs 2018
19 Ieskats Piejūras pilsētu literārās akadēmijas darbībā -none- Other publications Linda Zulmane 2018
20 Implementation of quality management in small and medium enterprises: Problems and solutions Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Baiba Rivža, Daina Vasilevska 2018
21 Informācijas tehnoloģiju pielietojums ar lāzera starojumu formētu periodisku nanostruktūru skaitliskajos aprēķinos Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Master's thesis Uldis Žaimis 2018
22 Innovative start-ups: challenges and development opportunities in Latvia Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Inese Lūsēna-Ezera, Baiba Rivža 2018
23 Interjekcijas Lejaskurzemes izloksnēs: izpētes iespējas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ozola 2018
24 Intertekstualitāte Artura Rembo "Iluminācijās" -none- Scientific publication Inese Veisbuka 2018
25 Īpašie spēles noteikumi -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018