Publications: 2018

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Izglītojošo datorspēļu izstrādes priekšnosacījumi -none- Scientific publication Kaspars Vārpiņš 2018
2 Kultūrprocesu daudzveidība. Tradīciju un novatorisma krustpunkti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Edgars Lāms 2018
3 LANGUAGE AS A TOOL FOR DEVELOPING OF HUMOUR IN PRESCHOOL CHILDREN Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Irina Strazdiņa 2018
4 Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Promotion work Ieva Ančevska 2018
5 Latviešu valoda Lietuvā – Būtiņģē un Sventājā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Monography Daiga Straupeniece 2018
6 Latviešu valodas apguve Varšavā : intervija ar Varšavas Universitātes Polonistikas fakultātes latviešu valodas lektorēm Lieni Gūtmani un Martu Gžibovsku Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece, Linda Lauze 2018
7 Latviešu valodas mācību saturs laiku laikos. Ko? Cik? un Vai (vispār)? Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Diāna Laiveniece 2018
8 Latviešu valodas ortoepija un ortogrāfija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Other publications Dzintra Šulce 2018
9 Latviešu valodas ortoepija vēsturiskā aspektā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Dzintra Šulce 2018
10 Latvijas Rakstnieku savienības Liepājas nodaļa -none- Other publications Linda Zulmane 2018
11 Lauku teritoriju attīstības pārvaldība Ziemeļkurzemes reģionā Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Veronika Bikse, Una Libkovska, Inta Ozola 2018
12 Leksikogrāfija Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
13 Leonida Cipkina romāns „Vasara Bādenē” jeb Dostojevskis vienpadsmit rindkopās -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
14 Liepāja man rādījās sapņos! Apraksts par LiepU mācībspēku, mākslinieku Mārtiņu Krūmiņu Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Vēsma Lēvalde 2018
15 Liepājas mākslas notikumi: Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes Mākslas nodaļas docētāju radošā darbība 2017.gada otrajā pusgadā Institute of Educational Sciences (IES) Other publications Inta Klāsone 2018
16 Literatūras un valodas vēsture tulkojumā: "Hēlija vēršu" tulkošanas dažādās stratēģijas Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Sigita Ignatjeva 2018
17 Literatūrzinātnes termina "ziņģe" evolūcija kopš Gotharda Frīdriha Stendera laikiem Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
18 Maģiskās un rituālās darbības latviešu dziedināšanas tradīcijā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ieva Ančevska 2018
19 Mākslas aktualitātes cilvēka izglītībā un dzīvē Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Ineta Klāsone, Inta Klāsone 2018
20 Mēs nākam no vecāku neizdzīvotās bērnības -none- Other publications Zanda Gūtmane 2018
21 Modelling heat transfer during flow through a random packed bed of spheres -none- Scientific publication Vilnis Frišfelds, B. Daniel Marjavaara, Per E. C. Burstrom, Anna-Lena Ljung, T. Staffan Lundstrom 2018
22 Necessity of Work Team in Manufacturing Branch Start-Up Enterprises in Latvia Institute of Management Sciences (IMS) Scientific publication Atis Egliņš-Eglītis, Diāna Līduma, Inese Lūsēna-Ezera 2018
23 Non-perturbative Approaches in Nanoscience and Corrections to Finite-Size Scaling -none- Scientific publication Jevgenijs Kaupužs, R. V. N. Melnik 2018
24 Norāde par vārda terminoloģisko funkcionalitāti latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Anita Helviga 2018
25 Numerical modelling of flows along the nanostructured surface Institute of Science and Innovative Technologies (ISIT) Scientific publication Šarifs Guseinovs, Anita Jansone, Roberts Jūrmalietis, Uldis Žaimis 2018