Title in original language
Filozofisko ideju recepcija Paula Bankovska prozā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Scriptus Manet: humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
Project
Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 22560564
Publication text
-none-