Title in original language
Interjekcijas Lejaskurzemes izloksnēs: izpētes iespējas
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 14074737
Publication text
-none-