Title in original language
Bārtas kultūrvēsturiskās personības: spēkavīrs Jānis Zauls (1906-1989)
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Piemares ļaudis un likteņi: Rakstu krājums, 2, izdevējs: Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Humanities and Arts
Project
Letonika – Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības (Letonika)
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 9789934569241