Publications: Ilze Auziņa

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Dzīvā valoda. Autentiski mutvārdu teksti -none- Other publications Ilze Auziņa, Linda Lauze 2019
2 Līdzskaņu fonēmu un to savienojumu izrunas salīdzinošā analīze projekta LAMBA izmēģinājuma pārbaudē un nobeigumā Kurzeme Institute of Humanities (KIH) Scientific publication Ilze Auziņa, Solveiga Čeirane, Martins Kremers, Dace Markus, Olga Ureka 2017