Title in original language
Šauro un plato patskaņu fonēmu e un ē lietojuma tendences mūsdienu latviešu valodā.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
VALODA – 2017. Valoda dažādu kultūru kontekstā: zinātnisko rakstu krājums
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
Publication text
-none-