Publications: Zenta Anspoka

Title Scientific institute Publication Type Authors Year of publishing
1 Youth Values: Analysis Outcomes of Latvia Secondary School Students’ Essays Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2020
2 Pamatizglītības skolotāja profesionalitāte mācību satura un valodas integrētas apguves nodrošināšanai. Institute of Educational Sciences (IES) Scientific publication Zenta Anspoka 2019