Title in original language
Starpniekvalodas un tulkošanas izmantojums latviešu valodas kā svešvalodas apguves procesā.
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Valodu apguve: problēmas un perspektīva, XIII/XIV: zinātnisko rakstu krājums
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 14079739
Publication text
-none-