Title in original language
Atbildes uz jautājumiem mutvārdu tekstā: pragmatiskais aspekts
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Valoda: nozīme un forma. LU Humanitāro zinātņu fakultātes rakstu krājums
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 22559256
Publication text
-none-