Title in original language
Ar dziedināšanu saistītie vārdi K. Karuļa “Latviešu etimoloģijas vārdnīcā"
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
AMOR VINCIT OMNIA. Konstantīns Karulis dzīvē un darbos
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Humanities and Arts, Linguistics and Literary science
Authors
DOI, ISBN, ISSN
ISBN 9789934549311
Publication text
-none-