Title in original language
Johana Langija vērdnīcas "proverbia" 17. gadsimta vārdnīcu kontekstā
Publication language
Latvian
Scientific journal or publisher of a monograph
Vārds un tā pētīšanas aspekti; izdevējs - Liepājas Universitāte
Publication Type
Scientific publication
Scientific institutions
Liepaja University
Scientific institute
Kurzeme Institute of Humanities (KIH)
Field of research
Linguistics and Literary science
Authors
Project
Letonika - Latvijas vēsture, valoda, kultūra vērtības: Latviešu valodas pētījumi 21. gadsimta zinātnes kontekstā
DOI, ISBN, ISSN
ISSN 14074737
Publication text
-none-