Ziemas uzņemšana pamatstudijās

Ziemas uzņemšana notiks šādās nepilna laika maksas studijās:

02.01. – 20.01. Reflektantu pieteikšanās studijām Liepājas Universitātē no 2. līdz 20. janvārim klātienē Lielā ielā 14, 242. telpā vai elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/uznemsana (pamatstudijām)
25.01 25. janvārī norisināsies iestājpārbaudījumi (ja programmā tādi ir paredzēti)
26.01. Konkursa rezultātu paziņošana 26. janvārī sistēmā www.lais.lv pēc plkst. 16.00
30.01 – 02.02. Reflektantu līgumu slēgšana no 30. janvāra līdz 2. februārim

 • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā un vai izvēlētajā studiju programmā ir jākārto iestājpārbaudījumi.

 • Ja vidējo izglītību esi ieguvis ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju, kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs.


PAR STUDIJU NORISI
 • Studijas nepilna laika programmās (izņemot programmā “Biznesa un organizācijas vadība”) notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir piecas vai sešas sesijas.

 • Studijas nepilna laika programmā “Biznesa un organizācijas vadība” notiek katras otrās nedēļas piektdienā un sestdienā.


PAR STUDIJU MAKSU
 • Nepilna laika formas studijas ir tikai par maksu.

 • Nepilna laika studiju maksa gadā ir 1 300 EUR.

 • Pirms līguma noslēgšanas par maksas vietu, reflektantam līdz līguma noslēgšanai Liepājas Universitātes kontā jāveic pirmā iemaksa par studijām ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot līgumu par studijām, jāuzrāda dokuments, kas apliecina studiju maksas iemaksu (piemēram, maksājuma uzdevums).

KAD?
No 2. līdz 20. janvārim

KUR?
Liepājas Universitātes uzņemšanas punktā klātienē Lielā ielā 14, 242. telpā vai elektroniski, aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus vietnē e.liepu.lv/uznemsana.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • vidējās izglītības atestāts/diploms;
 • sekmju izraksts;
 • CE sertifikāts/-i (svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • foto (3x4 cm);
 • ja ir, tad dokumenti, kas ļauj konkursa ietvaros pretendēt uz papildus priekšrocībām (skatīt uzņemšanas noteikumus pamatstudijās);
 • ja izglītība ir iegūta ārvalstīs, ir nepieciešama Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam;
 • maksājuma apliecinājums par reģistrācijas maksu studijām* (piesakoties studijām uz vienu studiju programmu - 40,00 EUR, par katru nākamo studiju programmu - 15,00 EUR).

 • *Liepājas Universitātes rekvizīti reģistrācijas maksas veikšanai:

  • PVN reģ.Nr.: LV90000036859
  • Banka: Valsts kase
  • Swift kods: TRELLV22
  • Norēķina konts: LV45TREL9150190000000
  • Maksājuma mērķis: par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām

  ! No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentu.


SVARĪGI!

Ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ir jāuzrada visu augstāk minēto dokumentu oriģināli, līdzi ņemot dokumentu kopijas.

Ja pieteikums studijām tiek iesniegts elektroniski, līgumu slēgšanas brīdī būs jāuzrāda iesniegto dokumentu oriģināli. Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā e.liepu.lv/uznemsana, un studiju līguma slēgšanas brīdī uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu portreta foto. Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu uznemsana@liepu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

KAD?
2023. gadā 25. janvārī

Iestājpārbaudījumu grafiku skatīt ŠEIT.

KAD?

No 30. janvāra līdz 2. februārim.

KUR?

Klātienē Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 242. telpā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 (pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00) vai attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

SVARĪGI!

Ja līgums tiks slēgts maksas studiju vietā, tad līdz līguma noslēgšanai jāveic pirmā iemaksa par studijām bankā Liepājas Universitātes kontā ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot Līgumu par studijām jāuzrāda dokuments, kas apliecina studiju maksas iemaksu.

Liepājas Universitātes rekvizīti studiju iemaksas veikšanai:

PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000
Maksājuma uzdevumā norādīt: Vārds Uzvārds (studenta), studiju programmas nosaukums, 25% iemaksa no 1. studiju gada maksas.

Datums Diena Darba laiks
2. – 5. janvāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
6. janvāris piektdiena 9.00 – 13.00
7. – 8. janvāris sestdiena – svētdiena ---
9. – 12. janvāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
13. janvāris piektdiena 9.00 – 13.00
14. – 15. janvāris sestdiena – svētdiena ---
16. – 19. janvāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
20. janvāris piektdiena 9.00 – 13.00
21. – 22. janvāris sestdiena – svētdiena ---
23. – 26. janvāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
27. janvāris piektdiena 9.00 – 13.00
28. – 29. janvāris sestdiena – svētdiena ---
30. janvāris – 2. februāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00

* No pirmdienas līdz ceturtdienai pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00.

Uzņemšanas komisija: uznemsana@liepu.lv, tālr. 2619 0339

Ziemas uzņemšana maģistrantūrāZiemas uzņemšana notiks akadēmiskā maģistra studiju nepilna laika programmā Izglītības zinātnes.

02.01. – 20.01. Reflektantu pieteikšanās studijām Liepājas Universitātē no 2. līdz 20. janvārim klātienē Lielā ielā 14, 242. telpā vai elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/magistrantura
25.01. 25. janvārī norisināsies iestājpārbaudījumi
26.01. Konkursa rezultātu paziņošana 26. janvārī sistēmā www.lais.lv pēc plkst. 16.00
30.01. – 02.02. Reflektantu līgumu slēgšana no 30. janvara līdz 2. februārim

 • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, uzņemšanas prasības un iestājpārbaudījumi studiju programmā “Izglītības zinātnes”.

 • Ja iepriekšējo izglītību esi ieguvis ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju, kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā izglītība iegūta ārvalstīs.


PAR STUDIJU NORISI

Studijas nepilna laika programmā notiek sesiju veidā, viena sesija klātienē ilgst no pirmdienas līdz piektdienai, sestdienai vai svētdienai (atkarīgs no nodarbību plānojuma). Studiju gadā kopā ir piecas vai sešas sesijas.


PAR STUDIJU MAKSU
 • Nepilna laika formas studijas ir tikai par maksu.

 • Nepilna laika studiju maksa maģistra studiju programmā “Izglītības zinātnes” gadā ir 1 500 EUR.

 • Pirms līguma noslēgšanas par maksas vietu, reflektantam līdz līguma noslēgšanai Liepājas Universitātes kontā jāveic pirmā iemaksa par studijām ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot līgumu par studijām, jāuzrāda dokuments, kas apliecina studiju maksas iemaksu (piemēram, maksājuma uzdevums).

KAD?

No 2. līdz 20. janvārim

KUR?

Liepājas Universitātes uzņemšanas punktā klātienē Lielā ielā 14, 242. telpā vai elektroniski, aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus vietnē e.liepu.lv/magistrantura.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • vidējās izglītības atestāts/diploms;
 • augstskolas diploms;
 • augstskolas diploma pielikums (apgūto kursu izraksts);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • foto (3x4 cm);
 • ja izglītība ir iegūta ārvalstīs, ir nepieciešama Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam;
 • referāts vai eseja atbilstoši uzņemšanas noteikumiem;
 • maksājuma apliecinājums par reģistrācijas maksu studijām* (piesakoties studijām uz vienu studiju programmu - 40,00 EUR, par katru nākamo studiju programmu - 15,00 EUR).

*Liepājas Universitātes rekvizīti reģistrācijas maksas veikšanai:

 • PVN reģ.Nr.: LV90000036859
 • Banka: Valsts kase
 • Swift kods: TRELLV22
 • Norēķina konts: LV45TREL9150190000000
 • Maksājuma mērķis: par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām

! No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentu.


SVARĪGI!

Ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ir jāuzrada visu augstāk minēto dokumentu oriģināli, līdzi ņemot dokumentu kopijas.

Ja pieteikums studijām tiek iesniegts elektroniski, līgumu slēgšanas brīdī būs jāuzrāda iesniegto dokumentu oriģināli. Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā e.liepu.lv/magistrantura, un studiju līguma slēgšanas brīdī uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu portreta foto. Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu uznemsana@liepu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

KAD?
2023. gadā 25.janvārī

Iestājpārbaudījumu grafiku skatīt ŠEIT.

KAD?

No 30. janvāra līdz 2. februārim.

KUR?

Klātienē Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 242. telpā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 (pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00) vai attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

SVARĪGI!

Ja līgums tiks slēgts maksas studiju vietā, tad līdz līguma noslēgšanai jāveic pirmā iemaksa par studijām bankā Liepājas Universitātes kontā ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot Līgumu par studijām jāuzrāda dokuments, kas apliecina studiju maksas iemaksu.

Liepājas Universitātes rekvizīti studiju iemaksas veikšanai:

PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

Maksājuma uzdevumā norādīt: Vārds Uzvārds (studenta), studiju programmas nosaukums, 25% iemaksa no 1. studiju gada maksas.

Datums Diena Darba laiks
2. – 5. janvāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
6. janvāris piektdiena 9.00 – 13.00
7. – 8. janvāris sestdiena – svētdiena ---
9. – 12. janvāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
13. janvāris piektdiena 9.00 – 13.00
14. – 15. janvāris sestdiena – svētdiena ---
16. – 19. janvāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
20. janvāris piektdiena 9.00 – 13.00
21. – 22. janvāris sestdiena – svētdiena ---
23. – 26. janvāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
27. janvāris piektdiena 9.00 – 13.00
28. – 29. janvāris sestdiena – svētdiena ---
30. janvāris – 2. februāris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00

* No pirmdienas līdz ceturtdienai pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00.

Uzņemšanas komisija: uznemsana@liepu.lv, tālr. 2619 0339

Uzņemšana doktorantūrā

Līdz 20. janvārim Liepājas Universitātē norisinās uzņemšana doktora studiju programmā “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”.

Pieteikties doktora studijām iespējams elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/doktorantura.

 • pases vai personas apliecības kopija;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);
 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);
 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);
 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • reģistrācijas maksājuma (40,00 EUR) apliecinošs dokuments (izraksts no bankas konta);
 • iestājpārbaudījumam nepieciešamie materiāli.
 • foto (3x4 cm)

Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā e.liepu.lv/doktorantura, un līdz studiju līgumu slēgšanai uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu fotokartīti (3x4 cm). Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī vienu portreta foto.

Iesniedzot pieteikumu studijām, jāpievieno pētījuma pieteikuma veidlapa. Intervija angļu valodā par pretendenta pētījuma pieteikumu pēc individuāla grafika paredzēta laika posmā no 24. līdz 26. janvārim.

Līgumu slēgšana notiks no 30. janvāra līdz 2. februārim:

 • klātienē Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 242. telpā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 (pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00);

 • attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu.