Papilduzņemšana pamatstudijās

01.08. – 23.08. Reflektantu pieteikšanās Liepājas Universitātē no 1. līdz 23. augustam klātienē vai elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/uznemsana (pamatstudijām)
25.08. – 26-08. No 25. līdz 26. augustam konsultācijas, iestājpārbaudījumi
26.08. Konkursa rezultātu paziņošana 26. augustā sistēmā www.lais.lv pēc plkst. 16.00
29.08 – 01.09. Reflektantu līgumu slēgšana no 29. augusta līdz 1. septembrim

 • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādas studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības katrā studiju programmā un vai izvēlētajā studiju programmā ir jākārto iestājpārbaudījumi

 • Ja studēji ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju – kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs

KAD?
No 1. līdz 23. augustam

KUR?
Augstskolas uzņemšanas punktā klātienē vai elektroniski, aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus Liepājas Universitātes vietnē e.liepu.lv/uznemsana.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • vidējās izglītības atestāts/diploms;
 • sekmju izraksts;
 • CE sertifikāts/-i (svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • foto (3x4 cm);
 • ja ir, tad dokumenti, kas ļauj konkursa ietvaros pretendēt uz papildus priekšrocībām (skatīt uzņemšanas noteikumus pamatstudijās 2022./2023. mācību gadam);
 • ja izglītība ir iegūta ārvalstīs, ir nepieciešama Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam;
 • maksājuma apliecinājums par reģistrācijas maksu studijām* (piesakoties studijām uz vienu studiju programmu - 35,00 EUR, par katru nākamo studiju programmu - 15,00 EUR).
 • Liepājas Universitātes rekvizīti reģistrācijas maksas veikšanai:

  PVN reģ.Nr.: LV90000036859

  Banka: Valsts kase

  Swift kods: TRELLV22

  Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

  ! No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentu.


SVARĪGI!

Ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ir jāuzrada visu augstāk minēto dokumentu oriģināli, līdzi ņemot dokumentu kopijas.

Ja pieteikums studijām tiek iesniegts elektroniski, līgumu slēgšanas brīdī būs jāuzrāda iesniegto dokumentu oriģināli. Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā e.liepu.lv/uznemsana, un studiju līguma slēgšanas brīdī uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu portreta foto. Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu uznemsana@liepu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

*Maksa par dokumentu reģistrāciju

Maksa par pieteikumu studijām uz vienu studiju programmu (gan budžeta vieta, gan maksas) ir 35 EUR, par katru nākamo studiju programmu papildus 15 EUR. Samaksu par pieteikumu lūgums veikt iepriekš ar bankas pārskaitījumu (līdzi ņemot maksājuma izdruku). Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām".

KAD?
25. un/vai 26. augustā

Par konsultāciju un iestājpārbaudījumu norisi informācija sekos.

KAD?

No 29. augusta līdz 1. septembrim.

KUR?

Klātienē Liepājas Universitātē, 227. telpā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 VAI attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

SVARĪGI!

Ja līgums tiks slēgts maksas studiju vietā, tad līdz līguma noslēgšanai jāveic pirmā iemaksa par studijām bankā Liepājas Universitātes kontā ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot Līgumu par studijām jāuzrāda dokuments, kas apliecina studiju maksas iemaksu.

Liepājas Universitātes rekvizīti studiju iemaksas veikšanai:

PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000
Maksājuma uzdevumā norādīt: Vārds Uzvārds (studenta), studiju programmas nosaukums, 25% iemaksa no 1. studiju gada maksas.

Datums Diena Darba laiks
1. – 4. augusts pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
5. augusts piektdiena 9.00 – 13.00
6. – 7. augusts sestdiena – svētdiena ---
8. – 11. augusts pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
12. augusts piektdiena 9.00 – 13.00
13. – 14. augusts sestdiena – svētdiena ---
15. – 18. augusts pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
19. augusts piektdiena 9.00 – 13.00
20. – 21. augusts sestdiena – svētdiena ---
22. – 25. augusts pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
26. augusts piektdiena 9.00 – 13.00
27. – 28. augusts sestdiena – svētdiena ---
29. augusts – 1. septembris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00

Uzņemšanas komisija: uznemsana@liepu.lv, tālr. 2619 0339

Papilduzņemšana maģistrantūrā

01.08. – 23.08. Reflektantu pieteikšanās Liepājas Universitātē no 1. līdz 23. augustam klātienē vai elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/magistrantura
25. – 26.08. No 25. līdz 26. augustam konsultācijas, iestājpārbaudījumi
26.08. Konkursa rezultātu paziņošana 26. augustā sistēmā www.lais.lv pēc plkst. 16.00
29.08. – 1.09. Reflektantu līgumu slēgšana no 29. augusta līdz 1. septembrim

 • Jāiepazīstas ar vispārējiem uzņemšanas noteikumiem

 • Jānoskaidro, kāda ir uzņemšanas kārtība, kādas  studiju programmas tiek piedāvātas, kādas ir uzņemšanas prasības izvēletajā studiju programmā un vai ir jākārto iestājpārbaudījumi

 • Ja studēji ārvalstīs, iepazīsties ar informāciju – kā uzsākt studijas, ja iepriekšējā augstākā izglītība iegūta ārvalstīs

KAD?

No 1. līdz 23. augustam

KUR?

Augstskolas uzņemšanas punktā klātienē vai elektroniski, aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus Liepājas Universitātes vietnē e.liepu.lv/magistrantura.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 • pase vai personas apliecība (eID);

 • vidējās izglītības atestāts/diploms;

 • augstskolas diploms;

 • augstskolas diploma pielikums (apgūto kursu izraksts);

 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;

 • foto (3x4 cm);

 • ja izglītība ir iegūta ārvalstīs, ir nepieciešama Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam;

 • referāts vai eseja atbilstoši uzņemšanas noteikumiem;

 • maksājuma apliecinājums par reģistrācijas maksu studijām* (piesakoties studijām uz vienu studiju programmu - 35,00 EUR, par katru nākamo studiju programmu - 15,00 EUR).


SVARĪGI!

Ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ir jāuzrada visu augstāk minēto dokumentu oriģināli, līdzi ņemot dokumentu kopijas.

Ja pieteikums studijām tiek iesniegts elektroniski, līgumu slēgšanas brīdī būs jāuzrāda iesniegto dokumentu oriģināli. Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā e.liepu.lv/magistrantura, un studiju līguma slēgšanas brīdī uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu portreta foto. Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu uznemsana@liepu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

*Maksa par dokumentu reģistrāciju (gribu, lai tā ir zem “SVARĪGI”, zem kaut kādas atsevišķas līnijas)

Maksa par pieteikumu studijām uz vienu studiju programmu (gan budžeta vieta, gan maksas) ir 35 EUR, par katru nākamo studiju programmu papildus 15 EUR. Samaksu par pieteikumu lūgums veikt iepriekš ar bankas pārskaitījumu (līdzi ņemot maksājuma izdruku). Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai studijām".

Liepājas Universitātes rekvizīti reģistrācijas maksas veikšanai:

PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

! No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentu.

KAD?
25. un/vai 26. augustā

Par konsultāciju un iestājpārbaudījumu norisi informācija sekos.

KAD?

No 29. augusta līdz 1. septembrim.

KUR?

Klātienē Liepājas Universitātē, 227. telpā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 VAI attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

SVARĪGI!

Ja līgums tiks slēgts maksas studiju vietā, tad līdz līguma noslēgšanai jāveic pirmā iemaksa par studijām bankā Liepājas Universitātes kontā ne mazāk kā 25% apmērā no pirmā studiju gada maksas. Slēdzot Līgumu par studijām jāuzrāda dokuments, kas apliecina studiju maksas iemaksu.

Liepājas Universitātes rekvizīti studiju iemaksas veikšanai:

PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Valsts kase
Swift kods: TRELLV22
Norēķina konts: LV45TREL9150190000000

Maksājuma uzdevumā norādīt: Vārds Uzvārds (studenta), studiju programmas nosaukums, 25% iemaksa no 1. studiju gada maksas.

Datums Diena Darba laiks
1. – 4. augusts pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
5. augusts piektdiena 9.00 – 13.00
6. – 7. augusts sestdiena – svētdiena ---
8. – 11. augusts pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
12. augusts piektdiena 9.00 – 13.00
13. – 14. augusts sestdiena – svētdiena ---
15. – 18. augusts pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
19. augusts piektdiena 9.00 – 13.00
20. – 21. augusts sestdiena – svētdiena ---
22. – 25. augusts pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00
26. augusts piektdiena 9.00 – 13.00
27. – 28. augusts sestdiena – svētdiena ---
29. augusts – 1. septembris pirmdiena – ceturtdiena 9.00 – 17.00

Uzņemšanas komisija: uznemsana@liepu.lv, tālr. 2619 0339

Uzņemšana doktorantūrā

No 22. līdz 30. augustam Liepājas Universitātē norisinās uzņemšana doktora studiju programmās “Izglītības zinātnes”, “Valodniecība” un “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”. Ar studiju programmām variet iepazīties šeit.

Pieteikties doktora studijām iespējams elektroniski, izmantojot saiti e.liepu.lv/doktorantura.

 • pases vai personas apliecības kopija;
 • vidējo izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • augstāko (bakalaura līmeņa) izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • maģistra grāda vai tam pielīdzinātu augstāko izglītību apliecinoša dokumenta sekmju izraksts (kopija);
 • reflektanta dzīves gājums (Curriculum Vitae);
 • ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (Laulības apliecība vai Dzimtsarakstu nodaļas izziņa);
 • ja pretendents izglītību ieguvis ārvalstīs - Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atbilstību Latvijas piešķirtajam izglītības dokumentam vai grādam;
 • reģistrācijas maksājuma (35,00 EUR) apliecinošs dokuments (izraksts no bankas konta);
 • iestājpārbaudījumam nepieciešamie materiāli.
 • foto (3x4 cm)

Piesakoties studijām elektroniski, pretendents pievieno skenētus dokumentus elektroniskajā pieteikuma anketā e.liepu.lv/doktorantura, un līdz studiju līgumu slēgšanai uzrāda visu dokumentu oriģinālus, pievienojot vienu fotokartīti (3x4 cm). Ja studiju līgums tiks parakstīts attālināti ar eParakstu, reflektants pirms studiju līguma slēgšanas uz e-pastu madara.daudzina-suktere@liepu.edu.lv nosūta augstāk minēto dokumentu kopu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā arī vienu portreta foto.

Iestājpārbaudījumi ir paredzēti 1., 2. vai 5. septembrī klātienē, atbilstoši konsultāciju un iestājpārbaudījumu grafikam.

Vairāk par iestājpārbaudījumiem var lasīt studiju programmu aprakstā vai Liepājas Universitātes uzņemšanas noteikumos doktorantūras studijās.

Līgumu slēgšana notiks no 6. līdz 9. septembrim:

 • klātienē Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, 217a. Kabinetā. Darba laiks no plkst. 9.00 līdz 16.00;

 • attālināti, izmantojot drošu elektronisko parakstu.