Darbinieka kontaktinformācija:

Ginta Cukura-Šneidera

Vecākā sekretāre, prakšu metodiķe

6340 7748 (342) , 2616 7420

ginta.cukura@liepu.lv

Lielā iela 14, 342. kabinets