Jaunumi:

Atpakaļ
Sintija Leigute, 16.09.2021 14:44

Aicinājums uz virtuālām Erasmus+ partneru dienām

Liepājas Universitātes akadēmiskais un administratīvais personāls ir laipni aicināti piedalīties Starptautisko attiecību daļas organizētajā pasākumā Virtuālās starptautiskās Erasmus+ Partneru dienas 2021 Liepājas Universitātē, kuras notiks no 21. līdz 22. septembrim MS Teams tiešsaistē.

Mērķis ir apmainīties ar pieredzi par Erasmus+ KA107 projektu īstenošanu ar LiepU esošajiem un topošajiem starptautiskajiem ārvalstu partneriem ārpus Eiropas valstīm un iepazīstināt viņus ar LiepU fakultāšu virzienu pārstāvjiem, lai varētu veidot un plānot turpmāko sadarbību jaunu starptautisko Erasmus+ KA107 mobilitāšu projektu uzsākšanā un citu jaunu sadarbības ideju realizēšanā.

Erasmus+ KA107 projekti ir starptautiskā studiju/prakšu/ docēšanas un darbinieku mobilitāšu pieredzes apmaiņa uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, un LiepU jau ir izveidojusies veiksmīga sadarbība šāda veida projektos ar tādām valstīm kā Meksika, Dominikānas Republika, Filipīnas, Dienvidāfrika, Krievija, Bosnija un Hercegovina.

Pasākuma laikā notiks dažādas informatīvas sesijas ar ārvalstu augstskolu pārstāvju uzstāšanos par Erasmus+ KA107 projektu īstenošanu, to lielākajiem izaicinājumiem, docēšanas pieredzi ārvalstīs, utt., kā arī diskusijas.

Pasākuma programmas lejupielāde.

Pasākuma darba valoda: angļu.

Iepriekšēja pieteikšanās uz pasākumu nav nepieciešama.

Ja ir iespēja, aicinām kādu no fakultātes virziena pārstāvjiem piedalīties šajā tiešsaistes pasākumā, lai varētu iepazīt mūsu kopīgos partnerus, rast jaunas idejas un iespējams likt pamatus jaunas sadarbības veidošanai. LiepU Starptautiskā attiecību daļa palīdzēs ar savu pieredzi un atbalstu šo ideju uzsākšanai!

Links uz pasākumu 21. septembrī: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjAzMzU3ZDItY2M0Zi00ODM5LTllNjUtYjcwNTg0N2I2NGFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%227d5ae73a-eb23-4e5e-9e46-89d0adf91d3c%22%7d

Links uz pasākumu 22. septembrī: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODAyNTIzYWYtNTIwZS00YzdmLTk0YWYtYWU2OWZkNzQ0ODI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cef26663-7b92-48ff-a55b-36ee89048d75%22%2c%22Oid%22%3a%227d5ae73a-eb23-4e5e-9e46-89d0adf91d3c%22%7d

Ja ir kādi jautājumi, lūgums sazināties ar pasākuma organizatori, Starptautisko attiecību daļas koordinatori Sintiju Leiguti, e-pasts: sintija.leigute@liepu.lv, tel. +371 29944679.