Jaunumi:

Atpakaļ
Madara Daudziņa-Šuktere, 14.09.2021 14:22

Studentus aicina pieteikties pētniecības projektu konkursam

Liepājas Universitātes (LiepU) Zinātnes padome izsludina ikgadējo studentu pētniecības projektu konkursu, kura mērķis ir sekmēt studentu iesaistīšanos zinātniskajās aktivitātēs, veicināt pieredzes iegūšanu jaunrades un pētniecības projektu izstrādē, kā arī studentu līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

Konkurss tiek rīkots jau septīto gadu un tajā aicināti piedalīties LiepU studenti*, kuriem nepieciešams atbalsts pētniecības veikšanai. Iepriekšējos gadus finansējums pētniecības projektiem piešķirts tādās zinātņu jomās kā mehatronika, ģeoloģija, informācijas tehnoloģijas, vides un atjaunojamie energoresursi, māksla un pedagoģija.

Lai pieteiktos studentu pētniecības projektu konkursam, jāiepazīstas ar konkursa nolikumu, jāaizpilda pieteikuma veidlapa un līdz 5. oktobrim izdrukāta un parakstīta projekta pieteikuma veidlapa aizlīmētā aploksnē jāiesniedz referentei Madarai Daudziņai-Šukterei (Lielā iela 14, 217A. telpa) otrdienās, trešdienās un piektdienā no plkst. 9.00 līdz 16.00.  

Uzzini vairāk: madara.suktere@liepu.lv, tālr. 63407783; 27603797.

* priekšroka bakalaura studiju programmu studentiem