Jaunumi:

Atpakaļ
Simona Laiveniece, 14.09.2021 13:23

Ar MK lēmumu Liepājas Universitātei tiek piešķirts lietišķo zinātņu universitātes statuss

Šā gada 16. augustā stājas spēkā grozījumi Augstskolu likumā, kas paredz augstskolu pārvaldības reformas ieviešanu, dalot augstskolas jaunā tipoloģijā un mainot to iekšējās pārvaldības modeli. Atbalstītā redakcija paredz augstskolas iedalīt četros veidos - zinātnes universitātes, lietišķo zinātņu universitātes, lietišķo zinātņu augstskolas, kā arī mākslu un kultūras universitātes, likumā nosakot konkrētus atbilstības kritērijus. Līdz 2021. gada 16. augustam Liepājas Universitāte pilnībā atbilda spēkā esošajam Augstskolu likumam.

Šodien ar MK lēmumu Liepājas Universitātei tiek piešķirts lietišķo zinātņu universitātes statuss.

Savukārt, lai veicinātu straujāku Liepājas Universitātes zinātniskā potenciāla attīstību, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. septembrim ir jāizstrādā Ministru kabineta lēmuma projekts, kurā Liepājas Universitāte atrodas vienotā ekosistēmā ar kādu no zinātnes universitātēm.

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus atzinīgi novērtē Liepājas Universitātei piešķirto statusu, kas atbilst Liepājas Universitātes sniegumam un vietai Latvijas universitāšu saimē un akcentē, ka par sadarbības modeļiem ar kādu no zinātnes universitātēm pašlaik ir vēl ļoti daudz neskaidrību: “Sadarbības modeļa izstrādei ir ļoti īsi termiņi, un vēl nav noteikts precīzs sadarbības ietvars. Ceram uz atklātu diskusiju, kurā piedalīsies visas ieinteresētās puses, jo Liepājā nepieciešams līdzsvarot pētniecību ar reģiona interesēm.”