Jaunumi:

Atpakaļ
Dace Markus, 21.04.2021 14:52

Rīkojums par darba režīmu svētkos

RĪKOJUMS

Liepājā

2021. gada 19. aprīlī                                                                                                   Nr. 24 - v

Par darba režīmu maijā

 

1. PĀRCELT  darba dienu no pirmdienas, š.g. 3.maija (pirmssvētku diena), uz sestdienu, š.g. 8.maiju, sakarā  ar to, ka darba diena iekrīt starp brīvdienu 2.maiju un svētku dienu 4.maiju.

Pamats – Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr.354.

2. NOTEIKT, ka mācībspēkiem š.g. 3.maija nodarbības pēc saskaņošanas ar dekānu tiek pārceltas uz š.g. 8.maiju vai atļauts pārcelt uz citām dienām laika periodā no š.g. 5.maija līdz š.g. 14.maijam.

            3. NOTEIKT,  ka LiepU studiju ēkas  personālam un apmeklētājiem ir slēgtas š.g. 1.-4.maijā.

            4. UZDOT Saimniecības daļas vadītājai A.Pirktiņai  

  • nodrošināt  ēku pārraudzību 3.punktā minētajos datumos;
  • nepieciešamības gadījumā nodrošināt ēku pieejamību (pēc struktūrvienību vadītāju  argumentēta pieteikuma saņemšanas e-pastā: dvs@liepu.lv) citos laikos.

            5. UZDOT struktūrvienību vadītājiem ar šo rīkojumu iepazīstināt sev pakļauto personālu, t.sk. dekāniem informēt studējošos.

 

Rektore                                                                      

Dace Markus