Nāc studēt!

Aktuālā informācija par centralizētajiem eksāmeniem

Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, ir veiktas izmaiņas valsts pārbaudes darbu norisē:

Centralizētais eksāmens

CE kārtošanas datums 2020. gadā*

Angļu valoda

2., 3. un 4. jūnijs

Vācu valoda

3. jūnijs

Krievu valoda

4., 5. jūnijs

Franču valoda

5. jūnijs

Latviešu valoda

9. jūnijs

Matemātika

12. jūnijs

Latvijas un pasaules vēsture

15. jūnijs

Bioloģija

19. jūnijs

Fizika

26. jūnijs

Ķīmija

17. jūnijs

*) Iepazīties ar centralizēto eksāmenu normatīvajiem aktiem (MK 30.04.2020. noteikumi Nr. 254 , Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 183  "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā", MK 30.04.2019. noteikumiem Nr. 183 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā”, MK 29.09.2015. noteikumiem Nr.543 „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”, MK 06.04.2010. noteikumiem Nr. 335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”)

Papildu informāciju varat saņemt: e-pasts: jana.jansone@liepu.lv, tel. 2619 0339.

Iepazīties ar centralizēto eksāmenu normatīvajiem aktiem (MK 30.04.2020. noteikumi Nr. 254 , Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 183  "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā", MK 30.04.2019. noteikumiem Nr. 183 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā”, MK 29.09.2015. noteikumiem Nr.543 „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”, MK 06.04.2010. noteikumiem Nr. 335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”)

Valsts pārbaudījumu norises datumi un pieteikšanās termiņš 2019./2020.mācību gadā:

Centralizētie eksāmeni

 Norises datums

2020. gadā

 Iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš

 2020. gadā

Angļu valoda

2., 3., 4. jūnijs

20. aprīlis

Vācu valoda

3. jūnijs

21. aprīlis

Krievu valoda

4.,5. jūnijs

22. aprīlis

Franču valoda

5. jūnijs

23. aprīlis

Latviešu valoda

9. jūnijs

27. aprīlis

Matemātika

12. jūnijs

30. aprīlis

Latvijas un pasaules vēsture

15. jūnijs

30. aprīlis

Ķīmija

17. jūnijs

5. maijs

Bioloģija

19. jūnijs

7. maijs

Fizika

26. jūnijs

14. maijs