Projekti

Atpakaļ
Ieva Bogdane, 01.07.2022

KInGS 6.cikla ekvators ir sasniegts!

2022.gada 22.jūnijā Liepājā, un 2022.gada 30.jūnijā Ventspilī norisinājās projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/004 “Kurzemes inovāciju granti studentiem”, turpmāk – KInGS sestā cikla studentu Granta pieteikumu starprezultātu atskaites pasākums, kurā projektā iesaistītās komandas dalījās ar trīs mēnešu laikā paveiktā darba sasniegtajiem rezultātiem KInGS atlases komisijai un pasākuma viesiem.

Esam priecīgi informēt, ka kopā 16 (sešpadsmit) komandu, kas iesaistīti projekta sestā cikla posmā, kas ietver 7  Start – up skolas virziena un 9 Studentu laboratorijas virziena komandas, ir veikuši darbu godam, kā rezultātā komisijas pārstāvjiem, kuras sastāvā bija ne tikai projekta sadarbības partneru pārstāvji – Ventspils Augstskolas, Liepājas Universitātes, Kurzemes Biznesa inkubatora, nodibinājuma “Ventspils Augstskolas Attīstības fonds” un nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, bet arī pieaicinātie nozares eksperti, tika izslēgtas iespējas kādu no projekta 6.cikla iesaistītajām komandām izslēgt no dalības un neļaut turpināt idejas attīstību turpmākos 3 mēnešus.

Arī nākamajos 3 mēnešos visam 16 komandām priekšā vēl nopietnāks un intensīvs darbs, lai sasniegtu visus Granta pietiekumu izvirzītos mērķus un rezultātus. Novēlam projektā iesaistītajām komandām enerģiju, veiksmi arī atlikušajos, izaicinājumu pilnos, 3 mēnešos.

Projektu Nr. 1.1.1.3/18/A/004 “Kurzemes inovāciju granti studentiem” īsteno Ventspils Augstskola sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, Kurzemes Biznesa inkubatoru un Ventspils Augstskolas Attīstības fondu. Projekta īstenošanas periods ir trīs gadi, t.i. līdz 2022.gada rudenim. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 3 318 318.00 EUR.75% no projekta finansējuma nodrošina ERAF. Projekta “Kurzemes inovāciju granti studentiem KInGS" mērķis ir attīstīt akadēmiskajā mācību vidē integrētu praktisku un kompetentu atbalsta sistēmu inovāciju un uzņēmējspēju veicināšanai Kurzemes reģiona studentos.