Projekti

Atpakaļ
Liepājas Universitāte, 14.06.2022

Projekts “Pētniecība izglītībā starpkultūru, radošuma un inovāciju jomā”

 

Projekta nosaukums

 

Pētniecība izglītībā starpkultūru, radošuma un inovāciju jomā (ietvarā)

 

Projekta norises laiks

14.06.2022. – 15.11.2022.

Projektā iesaistītās valstis un institūcijas

1. Latvija

Liepājas Universitāte

Liepājas 17.–19. gs. interjera muzejs “Hoijeres kundzes viesu nams”

 

2. Vācija

Hamburgas lietišķo zinātņu makro mediju Universitāte

 

 

Štutgartes Universitātes Mediju akadēmija

Media Akademie Hochschule Stuttgart

 

3. Lietuva

Klaipēdas dizaina centrs

Mašīnbūves un nerūsējošā tērauda apstrādes uzņēmums “PlIENO SPEKTRAS”

 

4. Igaunija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OÜ Siirup”

Projekta mērķis(i)

Projekta “Pētniecība izglītībā starpkultūru, radošuma un inovāciju jomā” mērķis ir veicināt pētnieku un uzņēmējdarbībā iesaistīto profesionāļu sadarbību no Baltijas valstīm un Vācijas, aktualizējot:

 

• sadarbību starp starptautiskiem pētniekiem, profesionāļiem un uzņēmējiem;

• pētniecības virzienu noteikšanu radošiem, inovatīviem starpdisciplināriem pētījumiem;

• izpratni par izglītības attīstību, paplašinot pētnieciskās sadarbības tīklu digitāla mācību satura izstrādei;

• paplašinot pētniecības sadarbības tīklu ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai;

• rosinot pētniecībā balstītas inovatīvas perspektīvas ievirzes izglītības zinātņu un uzņēmējdarbības mijsakarībām Baltijas valstīs un Vācijā.

Projekta galvenās aktivitātes un aktivitātes(šu) norises vieta(s)

1. Seminārs:

 

Aktuāli aspekti mūsdienu izglītībā;

Maģistrantu un doktorantu pētījumu tematiskie loki.

 

Norises vieta: Liepāja, Lielā iela 14

 

2. Darbnīcas

2.1. Projekta koncepcijas veidošana. Uzņēmēju-Profesionāļu pašpieredzes vēstījums.

 

2.2. Pētniecības un izglītības kopsakarību vadlīnijas.

 

Norises vieta: Lielā iela 14, Liepāja

 

3. Lauka pētījums

1. Liepājas 17.–19. gs. interjera muzeja “Hoijeres kundzes viesu nama” pieredzes apzināšana.

 

Norises vieta: Kungu 24, Liepāja,

 

2. Mašīnbūves un nerūsējošā tērauda apstrādes uzņēmuma “PlIENO SPEKTRAS” pieredzes apzināšana.

 

Norises vieta: Dubysos 37A, Klaipēda, Lietuva

 

4. Plakātu izstāde.

Izstādes kuratori SIA “OÜ Siirup”

Norises vieta: Lielā iela 14, Liepāja

 

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi un norises laiks

Seminārs:

Starpdisciplināru projektu ideju prezentācija.

 

Norises vieta: Liepāja, Lielā iela 14

Norises laiks: 2022. gada 30.septembris

 

Projekta tiešā un netiešā mērķa grupa un tās skaitliskais apjoms

Tiešā mērķa grupa: 30

Pieredzējuši izglītības zinātnieki, maģistra un doktora līmeņa studenti, uzņēmēji/profesionāļi

Netiešā mērķa grupa: 30

Maģistra un promocijas darbu vadītāji, uzņēmumu/iestāžu/institūciju darbinieki, skolotāji, pilsētas iedzīvotāji un citi interesenti.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.