Promocijas darbi

Promocijas darba aizstāvēšana

2022. gada 24. februārī plkst.12.00 tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā GUNDEGA TOMELE aizstāvēs promocijas darbu „Bērna valodas attīstības veicināšana un valodas traucējumu korekcija Montesori pedagoģijas aspektā” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozarē.

Recenzenti: Dr. paed. Sarmīte Tūbele (Latvijas Universitāte), Dr. paed. Alīda Samuseviča (Liepājas Universitāte), Dr. paed. Svetlana Ušča (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija).

Ar promocijas darbu no 2022. gada 24. janvāra var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14) un Liepājas Universitātes interneta vietnē

 


2022. gada 14. februārī plkst.12.00 tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā PAULA JĒGERE aizstāvēs promocijas darbu „Deju pedagoga profesionālās identitātes izpēte” zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozarē, nozaru pedagoģijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr. paed. Manuels Fernandezs (Latvijas Universitāte), Dr. paed. Arturs Medveckis (Liepājas Universitāte), Dr. psych. Lūcija Rutka (Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”).

Ar promocijas darbu no 2022. gada 14. janvāra var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14) un Liepājas Universitātes interneta vietnē.