Starptautiskās programmas un projekti

Izaugsme un nodarbinātība 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" inovāciju vaučers

Tiks veikta jaunā produkta eksperimentālā izstrāde, kā rezultātā tiks izgatavots smalcinātājs – maisītāja prototips  2-3 siltināšanas materiālu veidiem (berams materiāls, loksnes) un izstrādātas optimālās receptes.

 

Piešķirtais finansējums: 3500,00 EUR